Važni telefoni - Sremske vesti
SLUŽBA RADNO VREME BROJ TELEFONA
Policija 00-24 192
Vatrogasna brigada 00-24 193
Hitna pomoć 00-24 194
Tačno vreme 00-24 195
Vojna hitna pomoć 00-24 1976
Vojna policija 00-24 19860
AMS Srbije – pomoć na putu 00-24 1987
Telegrami 08-20
nedeljom: 08-15
1961
Međunarodni razgovori 00-24 19011
Prijava telefonskih smetnji 00-24 19771
Brojevi pretplatnika 00-24 11811
Služba buđenja 00-24 19811
Razna obaveštenja 00-24 19812
Evropski broj za nestalu decu 00-24 116000
ASTRA SOS telefon za žrtve trgovine ljudima 00-24 011/785-0000
Fiksna telefonija Srbije – info centar 08-19 19813
MTS – info centar 00-24 064/789
Vip – korisnički servis 00-24 060/1234
Telenor – info centar 00-24 063/9863
Informacije o penzijama 00-24 0700/017-017
JP PTT Saobraćaja Srbije 08-20 0700/100-300
Meteorološki podaci 00-24 19822
Opcija 1
Loto 00-24 19822
Opcija 2
Crkveni kalendar 00-24 19822
Opcija 3
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Gradska uprava Svetog Dimitrija 13 022/610-566
Opšta bolnica  Stari šor 65 022/610-222
Zdravstvena stanica I dr Dušana Popovića 26 022/615-130
Zdravstvena stanica II Petra Preradovića 2 022/615-110
Zdravstvena stanica III Promenada 1 022/615-180
Zdravstvena stanica IV Radinački put BB 022/631-380
Zdravstvena stanica V Veljka Petrovića BB 022/615-353
Zdravstvena stanica VI Đure Daničića BB 022/615-031
Policijska Uprava Trg Ćire Milekića 1 022/610-270
Komunalna policija Trg Vojvođanskih Brigada 4 022/610-566
lokal 24
Autobuska stanica Draginje Nikšić BB 022/621-143
Železnička stanica Železnička BB 022/621-494
Veterinarska stanica Petra Preradovića 76 022/624-188
Elektrodistribucija Fruškogorska BB 022/630-555
Pošta Svetog Dimitrija 39 022/610-736
JP Direkcija za izgradnju grada Kralja Petra 5 022/623-788
JKP "Vodovod" Stari šor 114 022/611-976
JKP "Komunalije" Stari šor 114 022/624-500
JP za distribuciju prirodnog gasa "Srem gas" Trg vojvođanskih brigada 14 022/624-657
JKP "Toplifikacija" Šišatovačka 20 022/630-083
Gradski centar za socijalni rad Sava Promenada 9 022/623-389
Turistička organizacija Svetog Dimitrija 10 022/618-275
Kancelarija za mlade Svetog Dimitrija 10 022/618-276
Biblioteka Gligorije Vozarović Vuka Karadžića 022/621-130
Pozorište Dobrica Milutinović Gradski park 2 022/615-115
Centar za kulturu “Sirmijum art” Vuka Karadžića 10 022/621-194
Muzej Srema Vuka Karadžića 3 022/621-150
Istorijski arhiv Srem Vuka Karadžića 4 022/621-861
Arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma Pivarska 2 022/618-817
Pokret gorana – Spec.rezervat prirode Zasavica Svetog Save 19 022/614-300
Poslovno-sportski centar Pinki Trg Svetog dimitrija 36 022/611-555
Sremska privredna komora Kralja Petra I br. 4 022/610-778
Osnovni sud Trg Svetog Dimitrija 39 022/600-100
Privredni sud Trg Svetog Dimitrija 39 022/600-182
Kazneno-popravni zavod Fruškogorska BB 022/638-200
Mitrovačka gimnazija Svetog Save 2 022/610-390
Ekonomska škola 9. maj Đure Daničića 2 022/625-323
Medicinska škola Draginja Nikšić Jupiterova 26 022/624-200
Prehrambeno-šumarska i hemijska škola Zmaj Jovina 3 022/622-352
Srednja tehnička škola Nikola Tesla Zmaj Jovina 29 022/639-167
Muzička škola Petar Kranjčević Žitni trg 28 022/639-061
Škola za osnovno i srednje obrazovanje
Radivoj Popović
Fruškogorska 73 022/639-185
Osnovna škola Jovan Popović Petra Preradovića BB 022/624-362
Osnovna škola Sveti Sava Despota Brankovića 14 022/625-011
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Ratarska 9 022/621-021
Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki Zmaj Jovina 27 022/621-671
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja Fruškogorska BB 022/630-571
Mesna kancelarija Centar Trg Vojvođanskih brigada 20 022/624-460
Mesna kancelarija Matije Huđi Matije Huđi 74 022/626-759
Mesna kancelarija Sutjeska Fruškogorska 41 022/621-335
Mesna kancelarija Sava Jovice Trajkovića 4 022/626-684
Mesna kancelarija 29. Novembar Đure Daničića 2 022/623-329
Mesna kancelarija Nikola Tesla Miloša Obilića 171 022/626-553
Mesna kancelarija Blok B Veljka Petrovića bb 022/621-379
Mesna kancelarija 22. Avgust Fruškogorska 73 022/631-403
Mesna kancelarija S.B. Paja Radinački put 66 022/630-305
BEŠENOVO
Mesna kancelarija Bešenovo Draginje Nikšić 10 022/666-155
Ambulanta Maršala Tita 1 022/666-285
Pošta Draginje Nikšić 15 022/266-019
BEŠENOVAČKI PRNJAVOR
Mesna kancelarija Bešenovački Prnjavor Žike Begojevića 022/683-003
BOSUT
Mesna kancelarija Bosut 10. Marta 73 022/687-201
Ambulanta 10 Marta BB 022/687-232
Pošta 10. marta 77 022/267-212
Osnovna škola Branko Radičević 10. marta bb 022/687-211
VELIKI RADINCI
Mesna kancelarija Veliki Radinci Maršala Tita 3 022/660-408
Ambulanta Maršala Tita 5 022/660-195
Pošta Maršala Tita 7 022/260-177
Osnovna škola Jovan Popović Rumska 8 022/660-202
GRGUREVCI
Mesna kancelarija Grgurevci Palih boraca 55 022/280-204
Ambulanta Maršala Tita 64 022/268-0183
Pošta Palih boraca 59 022/280-177
Osnovna škola Boško Palkovljević Školska bb 022/639-207
DIVOŠ
Mesna kancelarija Divoš Pinkijeva 91 022/661-101
Ambulanta Pinkijeva 62 022/661-160
Pošta Lekina 1 022/661-119
Osnovna škola Sveti Sava Pinkijeva 62 022/661-161
JARAK
Mesna kancelarija Jarak Školska 2 022/662-311
Ambulanta Školska 2 022/662-255
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Školska 13 022/662-290
Pošta Školska 2 022/262-115
KUZMIN
Mesna kancelarija Kuzmin Zadružna 1 022/664-523
Pošta Zadružna 1 022/264-430
Osnovna škola Branko Radičević Nikole Radojčića 15 022/665-011
Ambulanta Fruškogorska bb 022/664-406
LAĆARAK
Mesna kancelarija Laćarak 1. Novembra 252 022/670-188
Ambulanta 1. Novemba 239 022/670-130
Veterinarska ambulanta Fruškogorska 5 022/670-240
Osnovna škola Triva Vitasović Lebarnik 1. novembra 221 022/670-112
Pošta 1. novembra 245 022/670-100
LEŽIMIR
Mesna kancelarija Ležimir Zadružna 29 022/663-069
Ambulanta Zadružna 29 022/663-034
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja Maršala Tita 15 022/663-016
MARTINCI
Mesna kancelarija Martinci Radnička 8 022/668-042
Ambulanta Sremska BB 022/668-454
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Železnička 2 022/668-230
Pošta Radnička 8 022/268-410
MANĐELOS
Mesna kancelarija Manđelos Pinkijeva 25 022/681-505
Ambulanta Pinkijeva 69 022/681-422
Pošta Pinkijeva 20 022/261-400
MAČVANSKA MITROVICA
Mesna kancelarija Mačvanska Mitrovica Mačvanski kej 45 022/624-367
Ambulanta Mačvanski Kej 49 022/623-338
Veterinarska ambulanta Mačvanski kej 27 022/623-573
Pošta Mačvanski kej 45 022/223-112
Autobuska stanica 28. avgusta bb 022/650-903
Osnovna škola Dobrosav Radosavljević Narod Mačvanski kej 29 022/610-321
Dečiji vrtić Lane Dragoljuba Veljanovića bb 022/623-445
NOĆAJ
Mesna kancelarija Noćaj Radivoje Bogdanović 2 022/657-442
Ambulanta Bore Sretenovića 1 022/657-413
Pošta Radivoja Bogdanovića 2 022/257-111
Sportski centar Noćaj Mladena Parmakovića bb
RAVNJE
Mesna kancelarija Ravnje Kralja Petra 1 022/658-976
Ambulanta Kralja Petra I 1 022/658-068
Pošta Kralja Petra I 3 022/258-819
RADENKOVIĆ
Mesna kancelarija Radenković Boračka 89 022/688-008
Ambulanta Boračka 88 022/688-262
SALAŠ NOĆAJSKI
Mesna kancelarija Salaš Noćajski Stojana Čupića 137 022/650-477
Ambulanta Stojana Čupića 137 022/650-005
Pošta Stojana Čupića 137 022/211-112
SREMSKA RAČA
Mesna kancelarija Sremska Rača Pionirska 12 022/667-801
Ambulanta Trg 10 Marta 1 022/667-815
Pošta Pionirska 12 022/267-819
STARA BINGULA
Mesna kancelarija Stara Bingula Školska BB 022/661-413
Osnovna škola Sveti Sava Školska BB
ČALMA
Mesna kancelarija Čalma Pobeda 18 022/685-302
Ambulanta Pobeda 9 022/2685-110
Pošta Pobeda 18 022/285-123
Osnovna škola Sveti Sava Pobeda 5 022/685-506
ŠAŠINCI
Mesna kancelarija Šašinci Zmaj Jovina 5 022/684-444
Ambulanta Zmaj Jovina бб 022/684-411
Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Zmaj Jovina 5 022/684-404
Pošta Zmaj Jovina 17 022/284-012
ŠULJAM
Mesna kancelarija Šuljam Slobodana Bajića 45 022/682-122
Ambulanta Školska Bb 022/682-149
Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki Školska bb 022/682-155
ŠIŠATOVAC
Mesna kancelarija Šišatovac Školska 28 022/663-522
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja Školska 29 022/663-520
ZASAVICA I
Mesna kancelarija Zasavica I Peke Dapčevića 91 022/659-518
Ambulanta Peke Dapčevića 022/2659-664
Pošta Peke Dapčevića 93 022/259-512
Osnovna škola Dobrosav Radosavljević Vojvođanska 1 022/651-820
ZASAVICA II
Mesna kancelarija Zasavica II Aleksandra Markovića 137 022/656-087
Ambulanta Aleksandra Markovića 137 022/256-113
Pošta Zasavica II bb 022/656-000
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Gradska kuća Glavna 155 022/478-314
Policijska stanica Glavna 272 022/471-777
Dom Zdravlja – centrala Orlovićeva BB 022/471-220
Dom Zdravlja – sekretarijat Orlovićeva BB 022/479-365
Dom Zdravlja – hitna služba Orlovićeva BB 022/479-506
Dom Zdravlja – dečiji dispanzer Orlovićeva BB 022/473-130
Dom Zdravlja – opšta praksa Orlovićeva BB 022/471-220
Dom Zdravlja – apoteka Veljka Dugoševića 175 022/479-641
Železnička stanica Železnička BB 022/479-130
Autobuska stanica Železnička BB 022/472-544
Elektrodistribucija Industrijska 2A 022/400–200
Pošta JNA 155 022/424-002
Odeljenje za društvene delatnosti Glavna 107 022/478-800
JP "Gas-Ruma" JNA 136 022/473-450
Centar za socijalni rad Železnička 28 022/474-281
Turistička organizacija Glavna 172 022/470-655
Kulturni Centar Ruma Veljka Dugoševića 102 022/474-289
Gradska biblioteka Atanasije Stojković Glavna 131 022/490-047
Ustanova Sportski centar Veljka Dugoševića 100 022/479-855
Osnovni sud Železnička 10 022/478-333
JP za građevinsko zemljište i puteve 27. Oktobra 38/II 022/478-077
JP "Vodovod" Orlovićeva BB 022/479-622
JP "Komunalac" Jelenačka BB 022/471-314
JUP "Plan" 27. Oktobra 7a 022/430-726
JP "Stambeno" JNA 144 022/478-544
Gerontološki centar Pavlovačka BB 022/472-699
Sanitarni inspektor Glavna 152 022/433-878
Tržišna inspekcija – odsek Ruma Glavna 152 022/471-017
Inspekcija rada Glavna 152 022/471-855
Veterinarska inspekcija Glavna 152 022/474-492
Poljoprivredni inspektor Glavna 152 022/471-259
Osnovna škola Zmaj Jova Jovanović Glavna 177 022/478-966
Osnovna škola Veljko Dugošević Glavna 71 022/473-560
Osnovna škola Dušan Jerković Glavna 69 022/472-035
Osnovna škola Ivo Lola Ribar Glavna 270 022/471-863
Gimnazija Stevan Puzić Partizanska bb 022/474-515
Srednja stručna škola Branko Radičević Partizanska BB 022/479-033
Srednja tehnička škola Milenko Brzak Uča Vuka Karadžića 70 022/474-716
Srednja poljoprivredno-prehrambena škola
Stevan Petrović Brile
Vuka Karadžića 70 022/474-784
Ruma – Prva mesna zajednica Glavna br. 249 022/473-503
Ruma – Druga mesna zajednica Glavna br. 249 022/473-503
Ruma – Treća mesna zajednica 27. oktobar br. 40-D5 022/472-125
Ruma – Četvrta mesna zajednica Partizanska br. 41 022/471-810
Mesna zajednica Platičevo Lale Janića br. 1 022/2451-070
Mesna zajednica Hrtkovci Karađorđeva br. 20 022/455-443
Mesna zajednica Dobrinci Borkovačka br. 2 022/453-015
Mesna zajednica Vitojevci Dositeja Obradovića br. 135 022/440-618
Mesna zajednica Mali Radinci Iriška br. 2 022/457-522
Mesna zajednica Putinci Ivo Lole Ribara br. 6 022/441-230
Mesna zajednica Nikinci Trg Branka Radičevića br. 3 022/443-543
Mesna zajednica Buđanovci Partizanska br. 1 022/447-215
Mesna zajednica Voganj Rumska br. 3 022/448-007
Mesna zajednica Kraljevci Oslobodilačka br. 1 022/449-205
Mesna zajednica Žarkovac Dositeja Obradovića br. 2 022/444-128
Mesna zajednica Pavlovci Fruškogorska br. 2 022/458-002
Mesna zajednica Donji Petrovci R. Oparušića br. 48a 022/441-614
Mesna zajednica Grabovci Glavna br. 46 022/450-608
Mesna zajednica Stejanovci Fruškogorska br. 17 022/454-424
Mesna zajednica Klenak Mačvanska br. 7 022/445-450
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Opštinska uprava Vojvode Putnika 1 022/400-600
Dom zdravlja Vojvode Putnika 5 022/461-291
Policijska stanica Stevice Puzića 1 022/461-002
Autobuska stanica Vojvode Putnika 022/461-306
JP "Vodovod" Ribarski trg 11 022/461-963
JP "Komunalac" Vuka Karadžića 45 022/467-100
Pošta Vojvode Putnika 3 022/462-011
Dečja ustanova "Dečja radost" Zmaj Jovina 61 022/461-322
Turistička organizacija Ribarski trg 16 022/461-126
Dom kulture Irig Ive Lole Ribara 13 022/461-846
Srpska čitaonica Ribarski trg 37 022/461-275
Osnovna škola "Dositej Obradović" Zmaj Jovina 59 022/461-259
Srednja stručna škola "Borislav Milajlović Mihiz" Zmaj Jovina 59 022/462-026
Sportski savez Nikole Tesle 4/III 022/461-087
Mesna zajednica Irig Vojvode Putnika 2 022/461 319
Mesna zajednica Jazak i Mala Remeta Cara Lazara 65 022/468-456
Mesna zajednica Krušedol Prnjavor i Grgeteg Fruškogorska 19 022/460-100
Mesna zajednica Krušedol selo i Velika Remeta Putnička 1 022/460-013
Mesna zajednica Neradin Maršala Tita 9 022/464-146
Mesna zajednica Rivica Maršala Tita 29 022/461-215
Mesna zajednica Šatrinci i Dobrodol Maršala Tita 23 022/467-616
VRDNIK
Mesna zajednica Vrdnik Ul. Milice Stojadinović Srpkinje 18 022/465-103
Ambulanta Trg Cara Lazara bb 022/465-283
Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Termal" Karađorđeva 6 022/465-819
Turistička organizacija Karađorđeva 6 022/465-633
Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja" Boška Sremca bb 022/465-074
Dečja ustanova "Dečja radost" Milice Stojadinović BB 022/465-091
Pošta Milice Stojadinović 18 022/465-234
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Opštinska uprava Svetosavska 11 022/310-170
Dom zdravlja Vladimira Hurbana 2 022/310-520
Hitna pomoć Vladimira Hurbana 2 022/310-394
Opštinska vatrogasna jedinica Kralja Petra I 8 022/311-123
Policijska stanica Svetosavska 8 022/311-410
Železnička stanica Železnička bb 022/312-922
Autobuska stanica Ćirila i Metodija 22 022/310-125
Pošta Kralja Petra I 4 022/310-205
Elektrodistribucija Nikole Momčilovića bb 022/310-450
Gas Feromont Branka Radičevića 67 022/313-314
Direkcija za izgradnju Svetosavska 11 022/363-110
J.P. „Urbanizam“ Svetosavska 11 022/312-935
JKP „Čistoća“ Zmaj Jovina bb 022/310-150
JP „Vodovod i kanalizacija“ Branka Radičevića 2 022/ 310-680
JKP „Toplana Stara Pazova“ Svetosavska 11 022/315-564
Centar za socijalni rad Ćirila i Metodija 18 022/310-353
Republički zavod za zdravstveno osiguranje Kralja Petra I 9 022/310-430
Republički zavod za penziono osiguranje Kralja Petra I 9 022/315-773
Nacionalna služba za zapošljavanje Ćirila i Metodija 18 022/312-240
Centar za kulturu Svetosavska 27 022/311-104
Crveni Krst braće Babin 9 022/310-102
Poreska uprava Svetosavska 1 022/310-650
Republički geodetski zavod Svetosavska 11 022/310-163
Dimničarska zadruga „Jedinstvo“ Ćirila i Metodija 30 022/312-252
Vojni odsek Ćirila i Metodija 18 022/317-152
Narodna biblioteka „Dositej Obradović“ Trg Zorana Đinđića bb 022/310-543
Inspektor rada Ćirila i Metodija 18 022/363-177
Tržišni inspektor Ćirila i Metodija 18 022/311-793
Sanitarni inspektor Ćirila i Metodija 18 022/310-215
Inspektor za poljoprivredu Ćirila i Metodija 18 022/363-159
Inspektor za veterinu Ćirila i Metodija 18 022/311-510
Građevinski inspektor Svetosavska 11 022/310-170
lokal 107
Komunalni ispektor Svetosavska 11 022/310-170
lokal 110/139
Inspektor za zaštitu životne sredine Svetosavska 11 022/310-170
lokal 117
Saobraćajni inspektor Svetosavska 11 022/310-170
lokal 204
Opštinsko javno prvobranilaštvo Svetosavska 11 022/310-625
Opštinsko javno tužilaštvo Svetosavska 6 022/312-053
Opštinski organ za prekršaje Ćirila i Metodija 18 022/310-308
Opštinski sud Karađorđeva 3 022/310-571
Ekonomska škola „Vuk Karadžić“ Svetosavska 5 022/310-035
Gimnazija „Branko Radičević“ Svetosavska 5 022/310-271
Tenhička škola Svetosavska 5 022/310-641
Osnovna škola „B.P. Pinki“ Vuka Karadžića 4 022/310-613
Osnovna škola „Heroj Janko Čmelik“ Karađorđeva 2 022/310-631
Osnovna škola „Simeon Aranicki“ Boška Buhe bb 022/ 363-200
ŠOSO „Anton Skala“ Karađorđeva 12 022/310-026
PU „Poletarac“ Vladimira Hurbana 13 022/311-223
NOVA PAZOVA
Mesna kancelarija Nova Pazova Kneza Mihaila 3 022/321-122
Ambulanta Njegoševa 2 022/322-776
Hitna pomoć Njegoševa 2 022/322-866
Policijska ispostava Cara Dušana 3 022/332-410
Pošta Cara Dušana 6 022/321-013
Osnovna škola „Rastko Nemanjić-Sveti Sava“ Njegoševa 4 022/321-301
Kulturno-poslovni centar Cara Dušana 1 022/321-898
GOLUBINCI
Mesna kancelarija Golubinci Pazovačka 1 022/381-258
Ambulanta Karađorđev park 2 022/381-815
Pošta Putinačka 18 022/381-810
Osnovna škola „23.oktobar“ Putinačka 1 022/381-814
STARI BANOVCI
Mesna kancelarija Stari Banovci Grčka 41 022/351-216
Ambulanta Grčka 10 022/351-215
Policijska stanica Grčka 24 022/351-226
Pošta Grčka 9 022/351-210
Osnovna škola „Slobodan Savković“ Grčka 31 022/351-214
NOVI BANOVCI
Mesna kancelarija Novi Banovci Svetosavska 83 022/341-407
Ambulanta Školska 4 022/341-315
Pošta Svetosavska 91 022/341-310
Osnovna škola „Nikola Tesla“ Školska 2 022/ 342-505
PU „Radost“ Kablarska bb 022/340-002
VOJKA
Mesna kancelarija Vojka Cara Dušana 1 022/301-016
Ambulanta Cara Dušana 17 022/301-015
Pošta Cara Dušana 3 022/ 301-010
Osnovna škola „Milan Hadžić“ Karađorđeva 1 022/ 301-014
SURDUK
Mesna kancelarija Surduk Cara Lazara 1 022/371-416
Ambulanta Cara Lazara 2 022/371-415
Pošta Cara Lazara 22 022/371-410
KRNJEŠEVCI
Mesna kancelarija Krnješevci Vojačka 25 022/391-116
Ambulanta Vojačka 25 022/391-115
Pošta Vojačka 25 022/391-110
BELEGIŠ
Mesna kancelarija Belegiš Kralja Petra I 38 022/361-516
Pošta Kralja Petra I 38 022/361-386
Osnovna škola „Vera Miščević“ Kralja Petra I 33 022/361-514
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Opštinska uprava Cara Dušana 1 022/ 561-322
Dom zdravlja Srpskocrkvena 022/ 561-124
Policijska stanica Kralja Petra I Karađorđevića 022/561 – 321
Autobuska stanica Sonje Marinković 022/ 561-409
Železnička stanica Železnička 9 022/ 560-866
Elektrodistribucija Vojvode Stepe 38 022/561-242
Pošta Miroslava Antića 022/561-154
Osnovni sud Sremska Mitrovica
sudska jedinica Inđija
Kralja Petra I 2 022/560-743
Opštinski sud za prekršaje Dunavska 2 022/560-626
Nacionalna služba za zapošljavanje Kralja Petra I 78 022/561-650
Veterinarska stanica Mladena Stojanovića 1 022/551-902
Turistička organizacija Cara Dušana 1 022/510-970
JKP "Vodovod i kanalizacija" Vojvode Stepe 48 022/560-842
JKP "Komunalac" Vojvode Stepe 20/III 022/561-002
JP za sakupljanje i odlaganje otpada
i održavanje deponija „INGRIN“
Cara Dušana br.1 022/ 565-867
InGas Blok 63 objekat 14/2 022/560-862
Direkcija za izgradnju Vojvode Stepe 11/III 022/552-275
Centar za socijalni rad Vojvode Stepe 42 022/560-526
Kulturni centar Dunavska 40 022/510-915
Biblioteka Cara Dušana 022/551-378
Sportski centar Cara Dušana 2a 022/561-497
Savez sportova Vojvode Stepe 40 022/561-023
Agencija za IT. GIS i Komunikacije Cara Dušana 1 022/210-0204
Agencija za ekonomski razvoj Vojvode Stepe 48 022/556-060
Agencija za ruralni razvoj Vojvode Stepe 48 022/556-060
Mesna kancelarija Inđija Vojvode Stepe 38 022/551-033
Predškolska ustanova "Boško Buha" Dušana Jerkovića 17a 022/560-614
Srednja škola "Dr Đorđe Natošević" Trg Slobode 2a 022/551-854
Gimnazija Trg Slobode 1 022/555-095
Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Cara Dušana 2 022/561-661
Osnovna škola "Dušan Jerković" Dušana Jerkovića 1 022/561-420
Osnovna škola "Jovan Popović" Kralja Petra I bb 022/561-330
Osnovna škola "Petar Kočić" Cara Dušana 9 022/561 – 540
BEŠKA
Mesna kancelarija Beška Kralja Petra Prvog 1 022/570-039
Ambulanta Kralja Petra I 33 022/570-030
Služba hitne medicinske pomoći Kralja Petra I 33 022/570-015
Apoteka Kralja Petra I 34 022/570-038
Pošta Kralja Petra I 5 022/570-111
Osnovna škola Braća Grulović Karađorđeva 2 022/570-115
ČORTANOVCI
Mesna kancelarija Čortanovci Železnička bb 022/580-004
Ambulanta Maršala Tita 17 022/580-028
Apoteka Radmila Vasiljevića 022/580-028
Pošta Veljka Vlahovića 39 022/580-019
Osnovna škola Ruža Đurđević Crna Veljka Vlahovića 1 022/580-009
JARKOVCI
Mesna kancelarija Jarkovci Ivana Milutinovića 151 022/504-808
Ambulanta Ivana Milutinovića 151 022/504-808
KRČEDIN
Mesna kancelarija Krčedin Cara Dušana 1 022/500-230
Ambulanta Svetislava Radinovića 10 022/500-306
Apoteka Svetislava Radinovića 10 022/500-306
Pošta Nade Janošević 2 022/500-311
Osnovna škola 22. Jul Nade Janošević 4 022/500-307
LJUKOVO
Mesna kancelarija Ljukovo 1. novembra 88 022/587-848
Ambulanta Petra Kočića 1 022/587-978
Pošta 1. novembra 88 022/587-710
MARADIK
Mesna kancelarija Maradik Cara Dušana 1 022/506-607
Ambulanta Fruškogorska BB 022/506-608
Apoteka Borisa Kidriča 1 022/506-608
Pošta Cara Dušana 4 022/506-611
Osnovna škola Branko Radičević Karađorđeva 6 022/506-603
NOVI KARLOVCI
Mesna kancelarija Novi Karlovci Glavna 24 022/584-270
Ambulanta Glavna 15 022/584-015
Apoteka Glavna 15 022/584-015
Osnovna škola Slobodan Bajić Paja Glavna 31 022/584-014
NOVI SLANKAMEN
Mesna kancelarija Novi Slankamen Cara Dušana 123 022/591-402
Ambulanta Cara Dušana 110 022/591-403
Apoteka Cara Dušana 119 022/591-403
Pošta Cara Dušana 123 022/591-611
Osnovna škola Dr Đorđe Natošević Vuka Karadžića 1 022/591 – 422
SLANKAMENAČKI VINOGRADI
Mesna kancelarija Slankamenački Vinogradi Janka Čmelika 8 022/586-600
STARI SLANKAMEN
Mesna kancelarija Stari Slankamen Dr Borivoje Gnjatić 21 022/2591-310
Specijalna bolnica "Dr Borivoje Gnjatić" Borivoja Gnjatića 52 022/591-426
Pošta Dr Borivoja Gnjatića 21 022/591-490
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Opštinska uprava Slobodana Bajića 5 022/400-700
Dom zdravlja Jove Neguševića 5-7 022/436-266
Policijska stanica Školska 7 022/86-442
Veterinarska stanica Lenjinova 15 022/436-150
Pošta Slobodana Bajića 8 022/86-241
JKP "Sava" Slobodana Bajića 5 022/436-510
JKP "Vodovod" Industijska zona 022/436-200
JKP "Direkcija za izgradnju" Slobodana Bajića 5 022/400-735
Centar za socijalni rad Slobodana Bajića 5 022/435-240
Kulturni centar Slobodana Bajića 1 022/436-237
Osnovna škola "Slobodan Bajić Paja" Školska 8a 022/436-166
Tehnička škola "Mihajlo Verkić Neša" Školska 8a 022/86-146
Predškolska ustanova "Vlada Obradović Kameni" Školska 6 022/436-052
Muzej hleba Braće Vidakovića 83 022/436-141
Osnovni sud u Sremskoj Mitrovici / Sudska jedinica Pećinci Školska 5 022/436-206
Mesna kancelarija Pećinci Jove Neguševića 2 022/436-178
Mesna kancelarija Ašanja Karađorđeva 4 022/497-215
Mesna kancelarija Brestač Jagodina 2 022/489-513
Mesna kancelarija Deč Ivana Petrovića 12 022/493-001
Mesna kancelarija Donji Tovarnik Braće Šovljanski 1 022/483-516
Mesna kancelarija Karlovčić Slobodana Bajića 5 022/2434-074
Mesna kancelarija Kupinovo Branka Madžarevića 68 022/438-214
Mesna kancelarija Obrež Ive Lole Ribara 1 022/488-655
Mesna kancelarija Ogar Šumska 1 022/487-514
Mesna kancelarija Popinci Fruškogorska 2 022/484-650
Mesna kancelarija Prhovo Sremska 61 022/492-301
Mesna kancelarija Sibač Maršala Tita 1 022/491-155
Mesna kancelarija Sremski Mihaljevci Šimanovačka 2 022/2439-016
Mesna kancelarija Subotište Kamenova 28 022/482-521
ŠIMANOVCI
Mesna kancelarija Šimanovci Prhovačka 2 022/480-002
Ambulanta Svetog Nikolaja 14 022/480-007
Pošta Prhovačka 2 022/600-692
Dom kulture Svetog Nikolaja bb 022/480-801
Osnovna škola Dušan Jerković Uča Svetog Nikolaja 18 022/480-102
SLUŽBA ADRESA BROJ TELEFONA
Opštinska uprava Karađorđeva 2 022/712-544
Dom zdravlja Alekse Šantića 1 022/712-502
Policijska stanica Cara Dušana 1 022/712-222
Autobuska stanica Janka Veselinovića 022/714-147
Železnička stanica Janka Veselinovića 4 022/712-295
JKP „Standard“ Svetog Save 80 022/712-558
JKP „Vodovod“ Kneza Miloša 24 022/714-115
JP za stambene usluge i građevinsko zemljište Cara Lazara 7 022/712-606
Osnovni sud Cara Dušana br. 4 022/712-126
Sportski centar Matije Gupca 5 022/7712-030
JP Zavod za urbanizam Kneza Miloša 2/1 022/712-957
Narodna biblioteka „Simeon Piščević“ Petra Kočića 1 022/712-495
Kulturno-obrazovni centar „Šid“ Karađorđeva 42 022/712-527
Crveni krst Cara Lazara 10 022/712-310
Ustanova za sport „Partizan“ Karađorđeva 90 022/712-611
Osnovna škola „Branko Radičević“ Petra Kočića bb 022/714-045
Osnovna škola „Sremski front“ Majke Jevrosime 1 022/712-137
Gimnazija „Sava Šumanović“ Laze Kostića 2 022/712-529
Tehnička škola „Nikola Tesla“ Školska 1 022/712-503
Mesna zajednica Šid Karađorđeva 85 022/712-350
Mesna zajednica Adaševci Branka Radičevića 4 022/737-201
Mesna zajednica Bačinci Železnička 2 022/743-206
Mesna zajednica Batrovci JNA 47 022/733-246
Mesna zajednica Bingula Stevana Šarca 1 022/753-851
Mesna zajednica Berkasovo Svetog Save 1 022/718-229
Mesna zajednica Bikić Do Čapajeva 25 022/739-125
Mesna zajednica Gibarac Karađorđeva 1 022/713-605
Mesna zajednica Vašica Vuka Karadžića 4 022/731-601
Mesna zajednica Višnjićevo Železnička 10 022/745-701
Mesna zajednica Erdevik Trg Mladih 1 022/752-801
Mesna zajednica Ilinci Vojvođanska 1 022/732-131
Mesna zajednica Jamena Kneza Lazara 22 022/734-116
Mesna zajednica Kukujevci Cara Lazara 2 022/742-301
Mesna zajednica Ljuba Vojvođanska 33 022/752-058
Mesna zajednica Molovin Fruškogorska 34 022/741-010
Mesna zajednica Morović Kralja Petra I bb 022/736-012
Mesna zajednica Privina glava JNA 10 022/739-141
Mesna zajednica Sot Maršala Tita 1 022/741-013
Ambulanta Vašica Matije Gupca 6 022/731-633
Ambulanta Adaševci Branka Radičevića 21a 022/737-315
Ambulanta Erdevik Pionirski Park 14 022/752-894
Ambulanta Morović Vuka Karadžića bb 022/736-039
Ambulanta Višnjićevo Železnička 2 022/745-732
Ambulanta Jamena Kneza Lazara 17 022/734-121
Ambulanta Kukujevci Vojvode Sinđelića 4 022/742-322
Ambulanta Sot Dunavska 1 022/741-005
Ambulanta Bačinci Železnička 2 022/742-206
Ambulanta Berkasovo Vojvođanska 56 022/718-104
Ambulanta Bingula Stevana Šarca 1 022/745-851
Ambulanta Molovin Branka Radičevića bb 022/741-010
Ambulanta Gibarac Karađorđeva 1 022/713-605
Ambulanta Ilinci Proleterska 2 022/732-132
Ambulanta Batrovci Matije Gupca 47 022/733-103

NEMA KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR