Naslovna Srem Inđija Подршка Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –...

Подршка Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједницe на развоју и унапређењу васпитно образовног рада ОШ “Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен

PODELI

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА као тематско повезивање наставних садржаја кроз више предмета

Последњих пет година како кроз редовне обавезне наставне садржаје тако и кроз ваннастване активности кроз хоризонталну и вертикалну повезаност интегрисаних садржаја кроз Школски развојни план али ГПР-а школе, пројектна настава је уз пуно труда, сарадње, креативности и вишегодишњег тражења најбољег, најефикаснијег и свеобухватног модела имплементације, успешно устаљена у наставну праксу Основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена.
Уложен напор и различитост, препознат је од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, који последњих неколико година, у континуитету финансијски подржава управо имплементацију Пројектне наставе која је из основа померила границе квалитета наставе и учења али и односа између свих интересних група, што је за школу веома значајно и драгоцено.
Да су на правом путу и ученици и наставници основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена показују овогодишњи резултати ученика на општинским и окружним такмичењима. Од 114 ученика виших разреда на општинским и окружним такмичењима је укупно освојено 42 дипломе што значи да је сваки трећи ученик школе од петог до осмог разреда освојио неку од диплома. Овакав успех посебно је издвојен и похваљен од стране Тима за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школске управе Нови Сад, који је извршио стручни педагошки надзор и спољашње вредновање квалитета рада у другом полугодишту школске 2017/2018. године. Општи квалитет рада основне школе ,,Др Ђорђе Натошевић“ из Новог Сланкамена оцењен је са највишом оценом 4.
Прошле недеље Школа је средствима Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, реализовала део значајних активности пројекта ,,Древна предања, пут до знања“.
Главни приоритети пројекта били су осавремењивање наставног процеса путем иновативности и креативности свих учесника и медијска популаризација образовања ради истицања добрих примера из праксе и савремених трендова у образовању.
Циљ пројекта је био да се ученици од првог до осмог разреда, кроз призму интерактивне, интегративне, проблемске и теренске наставе, упознају са културним и историјским наслеђем, археолошким локалитетима, древним предањима о личностима и градовима и сумирају стечена знања о Словенима, Римљанима, Келтима и другим народима који су насељавали наше просторе. Ученицима је било омогућено да на научној ексурзији, посете културно-историјске локалитете у Сремској Митровици (Царску палату и Музеј), археолошко налазиште Бело брдо у Винчи испоменички комплекс Београдску тврђаву на Калемегдану, седиште удружења Милутин Миланковић у Београду, а по препоруци МПНТР изложбу САНУ- Михаило Петровић Алас, као и његову родну кућу.
Школа је одобреним средствима и овом научном ексурзијом интегрисала три школска пројекта коју су део пројектне наставе ШРП-а, Школског програма рада као и ГПР-а; пројекат ,,Древна предања, пут до знања“, пројекат ,,Милутин Миланковић“ и пројекат ,,Магична формула речи“. Трогодишњи пројекат ,,Милутин Миланковић“ покренут је са циљем да се афирмише име и дело једног од највећих српских научника, достојно обележи 140 година од рођења и 60 година од смрти првог српског доктора техничких наука и научника кога је НАСА уврстила у 15 највећих умова свих времена који су проучавали Земљу. Пројекат ,,Магична формула речи“ покренут је у школској 2017/2018. години са циљем да се пригодним наставним и ваннаставним активностима обележи неколико јубилеја математичара који су остали запамћени и као писци, а пре свега: 150 година од рођења Михаила Петровића Аласа, српског математичара, проф. Универзитета у Београду и академика Српске краљевске академије; 140 година од рођења и 60 година од смрти Исидоре Секулић, истакнуте књижевнице која је радила као учитељ и наставник математике у више школа; 120 година од смрти Луиса Керола једног од најзначајнијих писаца за децу који је био математичар и логичар. Ученици су поред поменутих културно-историјских локалитета имали могућност да у оквиру научне екскурзије посете удружење ,,Милутин Миланковић“ у Београду, присуствују предавањуе и гледају филм о Милутину Миланковићу као и да посете кућу Михаила Петровића Аласа на Косанчићевом венцу.
Како би осавременили наставу и подигли наставни процес на један виши и квалитетнији ниво, наставни кадар, стручни сарадници и директор Школе учествују на семинарима, конференцијама и стручним скуповима који се организују у школи и ван школеу складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. Посебан акценат је дат интегративној и пројектној настави и сврсисходној употреби модерних дигиталних наставних средстава.
Са младом генерацијом наставника пред које се постављају врло високи стандарди у подизању квалитета рада у школи, Школа настоји да будућим генерацијама буде нада, пример и подршка на путу ка правим људским вредностима и сигурној егзистенцији.

Професори: Јован Џабић, Миленко Ђерић, Вукашин Вукмировић