Naslovna Život 1.oktobar Svetski dan starijih osoba

1.oktobar Svetski dan starijih osoba

PODELI

Skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1991.godine 1.oktobar za Svetski dan starijih osoba, kako bi pažnju javnosti fokusirala na položaj i probleme starijih osoba i važnost dostojanstvenog starenja.

Broj starijih osoba u svetu raste. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u periodu od 2000 do 2050. godine broj starijih osoba će se povećati sa 605 miliona na dve milijarde. Sa produženjem životnog veka povećava se i broj starih, hronično obolelih i funkcionalno zavisnih osoba, čije zbrinjavanje zahteva ogromna materijalna izdvajanja i to je činjenica o kojoj se u Srbiji mora voditi računa. U strukturi stanovništva Srbije osobe starije od 65 godina učestvuju sa 17, 4 %, što njeno stanovništvo čini jednim od najstarijih na svetu. Demografske projekcije Republičkog zavoda za statistiku govore da će se taj procenat u bućnosti samo povećavati.

Ono što ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana starih razlikuje u odnosu na sva prethodna je pandemija izazvana korona virusom. Zbog pandemije, osobe starije od 65 godina života bile su suočene sa zabranom kretanja i morale su da menjaju svoj svakodnevni ritam, kako u kućnim, tako i u ustanovama socijalne zaštite. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je svestan da je promena svakodnevnog životnog ritma za ovaj deo stanovništva bila izuzetno zahtevna i nimalo laka.

Podatak da je u našoj zemlji broj obolelih od korona virusa u gerontološkim centrima i u domovima za stare manji nego u susednim državama, govori da se zaštiti života i zdravlja starijih sugrađana pristupalo na odgovoran način. Posebno treba istaći visok stepen solidarnosti i samoorganizacije sa kojim je društvo, tokom pandemije, reagovalo na probleme starijih osoba. Pokazalo se još jednom da je solidarnost izuzetno dragocen resurs na koji se kao pojedinci, ali i kao društvo, možemo osloniti u teškim i rizičnim situacijama. U rešavanju brojnih problema sa kojima se suočavaju stariji sugrađani – siromaštvo, nasilje, zanemarivanje, otežano ostvarivanje prava na pomoć i negu drugog lica, da pomenemo samo neke od tih problema – potrebna nam je, pored solidarnosti, i odgovornost, pravičnost i efikasnost.

Starost, po dubokom uverenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, nikoga ne osuđuje na gubitak ljudskih prava, niti ga čini manje vrednim. Pokrajinski ombudsman, stoga, i ove godine, kao što je to činio i ranijih godina, poziva nadležne institucije u pokrajini, brojna udruženja i pojedince da se prema starijim osobama odnose sa uvažavanjem, da u rešavanju njihovih problema budu efikasni i odgovorni i da ih, više nego do sada, uključuju u razna zbivanja u zajednici, na način koji čuva njihovo samopoštovanje i doprinosi njihovom pozitivnom samovrednovanju i kvalitetnijem životu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here