Naslovna Srem 196 godina postojanja Bolnice u Sremskoj Mitrovici

196 godina postojanja Bolnice u Sremskoj Mitrovici

PODELI
Foto: Sirmiuminfo

SREMSKA MITROVICA – Opšta bolnica Sremska Mitrovica, kao ustanova zdravstvene delatnosti na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite značajna je za ceo region.

Grad Sremska Mitrovica nastavlja da im pruža pomoć, ovoga puta u vidu ustupanja kombija na korišćenje za potrebe zaposlenih.

Zaposleno je 17 lekara, najboljih diplomaca kao kadrovsko pojačanje Opšte bolnice povodom Dana ustanove i najavljena je izgradnja nove zgrade. Kako bi i dalje ostvarivala najviši mogući nivo očuvanja i unapređenja zdravlja građana, bolnica je dobila na poklon od Grada Sremska Mitrovica kombi vozilo.

Svetlana Milovanović gradonačelnica Sremske Mitrovice čestitala je Dan ustanove: „U ime Grada Sremska Mitrovica želim da svim zaposlenima u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica čestitam 196 godina postojanja. Ono što možemo da obećamo u narednom periodu je da ćemo sada sve svoje snage uložiti da jubilej 200 godina dočekaju u novoj zgradi, u rekonstruisanim prostorijama, u svakom slučaju, u mnogo boljim uslovima nego sad, to nam je zajednički cilj. Lokalna samouprava ima odličnu saradnju i sa rukovodstvom i sa zaposlenima u Opštoj bolnici, u krajnjem slučaju imamo isti cilj, a to je dobrobit svih naših sugrađana, ne samo Sremske Mitrovice, nego i iz celog Srema. Naravno da smo im podrška, sa druge strane mi im dugujemo zahvalnost za sve ono što rade za nas i što su radili u ovom prethodnom, jako teškom periodu, a i sigurna sam i da će raditi u budućnosti. Želim im sve najbolje.”

Zaposleni u bolnici pokazali su izuzetnu požrtvovanost, odgovornost, hrabrost i savesnost u toku 2021. godine, pružajući pomoć i lečenje pacijentima u toku jedne od najvećih epidemija ikada. Prošle godine zaposleno je 40 lica, devet sa visokom, četiri sa višom, 17 sa srednjom i 10 sa nižom stručnom spremom. Trenutno u bolnici radi 1022 ljudi, od toga njih 960 na neodređeno vreme.

Najavljena je izgradnja nove zgrade bolnice, kako kaže prim. dr Dragan Malobabić v.d. direktora te ustanove i dodaje: „Mitrovačka bolnica se nalazi na prekretnici, očekujemo veliku izgradnju novog objekta, a da prvu zgradu u našem krugu koja ima 196 godina napokon prepustimo muzeju i ljudima koji žele da uživaju u staroj arhitekturi, ona više nije pogodna za smeštaj pacijenata i oni će uskoro biti izmeštena u novu zgradu. Projekat nove zgrade je u toku ove nedelje prošao kod Kancelarije za javna ulaganja, projekat je sam finansirao Grad Sremska Mitrovica, a projekat izradnje će u dve faze koštati 39,5 miliona evra, tako veliko proširenje bolnice nismo ni očekivali. Zapošljavanje velikog broja lekara, tačnije njih 17 u samo jednom danu, najbolji diplomci koji su podeljeni u dve grupe sa ocenama preko osam i preko devet, to će doprineti velikom kadrovskom osvežavanju u našoj ustanovi, svi će oni dobiti specijalizacije i biće uključeni u rad ustanove koja sada ima preko 1.000 radnika. To je veliki kolektiv, tako da je jedan od velikih problema u našem funkcionisanju transport.”

„Grad je to ponovo prepoznao, svaki put kad smo zakucali na gradska vrata, ona su bila širom otvorena i sada smo dobili novo kombi vozilo sa sedištima za prevoz radnika i prevoz opreme, materijala na servis i gde god je potrebno. Prethodno vozilo je i dalje u funkciji ali prešlo je veliki broj kilometara i ovo je ogromna pomoć na kojoj smo neizmerno zahvalni”, dodao je Malobabić.

Bolnica je 196 godina dočekala i sa novom opremom. Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja Ministarstva pravde dodeljena su i m sredstva za nabavku medicinske opreme – Digitalni mamografski sistem za stereotaksičnu biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci, automatski sistem za eksciziju i prikupljanje uzoraka tkiva sa pripadajućim setovima za vakuumsku biopsiju i eksciziju suspektnih promena na dojci.

Na osnovu rešenja Pokrajinskog sekreterijata za zdravstvo APV o dodeli sredstava sprovedena je javna nabavka medicinske opreme:

– Ultrazvučni aparat za Službu za ginekologiju i akušerstvo

– Pokretni RTG aparat

– Elektrokauter – ligašur

– Uređaj za izlivanje, pranje i dezinfekciju noćnih posuda (blateks) 2 komada.

Iz istog izvora, po javnom konkursu za finansiranje, odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama  u 2021. godini dodeljena su i sredstva za remont kotlova za grejanje ambijenta i tople potrošne vode MIP TIMO 1250 i  MIP TIMO 800.

Na osnovu Rešenja o dodeli sredstava po javnom konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova  u 2021. godini Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, dodeljena su sredstva za nabavku medicinske opreme i sproveden je postupak javne nabavke za nabavku:

 1. Porođajnog stola

2. Opreme za patologiju:

2.1. Tkivni procesor

2.2. Kriotom

2.3. Aparat za kalupljenje

2.4. Rotacioni mikrotom- 2 komada

2.5.Fioka sa 60.000 slajdova- 10 komada

2.6. Fioka sa 6.000 kaseta- 5 komada

3. Oprema za proširenje memorijskih kapaciteta – 2 komada

Na osnovu Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, usmerena su sredstva bolnici za nabavku 50 setova za kiseoničku terapiju (centralni razvod), za nabavku i zamenu rendgen cevi za kompjuterizovanu tomografiju PHILIPS MX 16 i za nabavku industrijskih mašina za pranje veša (2 komada).

Evidentan je manji broj operacija i dijagnostičko-specijalističkih pregleda, jer su u bolnici rađeni samo hitni pregledi i operacije, zbog poznate epidemiološke situacije. Prethodnu godinu  obeležio je rad u uslovima epidemije virusa SARS-CoV-2, čemu je Opšta bolnica Sremska Mitrovica pristupila odgovorno, savesno i stručno, te se pružanje zdravstvene zaštite odvijalo uz nesebičnu pomoć nadležnog Ministarstva, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, lokalne samouprave, kao i uz pomoć donacija fizičkih i pravnih lica.

Krajem godine sprovedena je anonimna  anketa među pacijentima, koju svake godine organizuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u kojoj pacijenti imaju mogućnost da iskažu zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo pruženim bolničkim uslugama. U stratumu od 1 do 5 ukupna ocena za mitrovačku bolnicu bila je 4,35. Da bi imali visoke ocene i dobre rezultate rukovodstvo Opšte bolnice Sremska Mitrovica neprekidno teži unapređenju zdravstvene zaštite kako kroz nabavku nove opreme za rad, tako i kroz kontinuirano održavanje postojeće opreme i prostora u kome se pružaju zdravstvene usluge, kao i zanavljanjem kadra, te usavršavanjem i edukovanjem postojećeg.

U 2021. godini u mitrovačkoj bolnici bilo je 203.001 specijalističkih pregleda, broj bolničkih dana je 78.910, broj hospitalizovanih pacijenata je bio 14.225, prosečna dužina lečenja u navedenom periodu iznosila je 5,55 dana, prosečna zauzetost postelja bila je 42,14 %. Broj pacijenata u dnevnoj bolnici je 2.958 pacijenata, dok je broj dana u dnevnoj bolnici iznosio 19.215. Broj izvršenih operacija je bio 3.167, a broj manjih hirurških intervencija bio je 5.676.

Tokom  prethodne dve godine rukovodstvo i svi zaposleni u  Opštoj  bolnici Sremska Mitrovica  zalagali su se da u svakom momentu adekvatno i pravovremeno svi timovi reaguju uz poštovanje zahteva pacijenata kao i da se pacijentima omogući dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita. U 2021. godini ukupno jesprovedeno ukupno 50 postupaka javnih nabavki, od čega ukupno 49 otvorena postupka i 1 pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva.

Kada je reč o medijskom praćenju rada bolnice, broj događaja koji je praćen je 86, a ukupan broj objava je 540, što je i tri puta više nego ranijih godina, a čemu je svakako doprinelo pojačano interesovanje medija za pravovovremenim  informisanjem  javnosti o temama vezanim za epidemiju koronavirusom i lečenju pacijenta od iste. Na sajtu bolnice objavljeno je ukupno 123 vesti i obaveštenja.

Našu bolnicu očekuju novi izazovi i zadaci – pre svega, rekonstrukcija i dogradnja i nabavka nove medicinske opreme i aparata.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here