Naslovna Vojvodina Bespovratna sredstava za opremanje farmi

Bespovratna sredstava za opremanje farmi

PODELI

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje opremanja govedarskih, svinjarskih, ovčarskih, kozarskih i živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, hlađenje i skladištenje mleka, izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2018. godini predviđen je ukupan iznos do 50.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% do prihvatljivih troškova investicije za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Fizička i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

-za sektor mleko: može imati najviše 1-19 mlečnih krava i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

-za sektor meso: manje od 20 junadi u tovu, odnosno manje od 150 ovaca/koza, odnosno manje od 30 krmača, odnosno manje od 100 tovljenika svinja,odnosno manje od 4000 komada pilića brojlera i potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe.

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here