Naslovna Srem Ruma DANAS: XXIX sednicu Opštinskog veća u Rumi

DANAS: XXIX sednicu Opštinskog veća u Rumi

PODELI

XXIX sednicu Opštinskog veća opštine Ruma će se održati danas sa početkom u 12.30 časova u Gradskoj kući. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 130.000,00 dinara

2. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije u iznosu od 50.000,00 dinara

3. Nacrt Odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2016. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2016. godinu

4. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma

5. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ruma za 2016. godinu

6. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JP “Direkcija za izgradnju Rume” Ruma za period 01.01.2016-30.11.2016. godine, kao i Izveštaj o poslovanju JKP “Parking i infrastruktura” Ruma za perid 01.12.2016.-31.12.2016. godine

7. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja JP “Komunalac” u Rumi za 2016. godinu

8. Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja preduzeća za period 01.01.2016. do 31.12.2016. godine JP “GAS-RUMA” Ruma

9. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JP “Vodovod” Ruma za 2016. godinu

10. Razmatranje Izveštaja o poslovanju JP “Stambeno” Ruma za 2016. godinu

11. Razmatranje Izveštaja o radu i poslovanju Zavičajnog muzeja Ruma za 2016. godinu

12. Razmatranje Izveštaja o radusa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2016. godinu

13. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Kulturnog centra Ruma za period 01.01-31.12.2016. godine

14. Razmatranje Izveštaja o radu Centra za socijalni rad opštine Ruma za 2016. godinu

15. Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu Doma zdravlja “Ruma” u Rumi

16. Razmatranje Izveštaja o radu Saveza sportova opštine Ruma za 2016. godinu

17. Razmatranje Izveštaja o radu Sportskog centra Ruma za 2016. godinu

18. Razmatranje Izveštaja o radu ustanove Gradska biblioteka “Atanasije Stojković” za 2016. godinu

19. Razmatranje Godišnjeg plana rada za radnu 2015/2016 godinu UPVO “Poletarac” Ruma

20. Razmatranje žalbe nezaposlene porodilje Svetlane Začević

21. Tekuća pitanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here