Državna zemlja u Staroj Pazovi izdaje se u arendu na 10 godina

STARA PAZOVA – Uprava za poljoprivredno zemljište obavestila je poljoprivrednike da je objavljena Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u prvom krugu za teritoriju opštine Stara Pazova. Oranice se daju u zakup od deset godina, a javno nadmetanje će se održati 30. septembra 2019. godine. Imajući u … Continue reading Državna zemlja u Staroj Pazovi izdaje se u arendu na 10 godina