Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće

Sremska Mitrovica – Crveni krst Sremska Mitrovica vas obaveštava da je Vlada Republike Srbije dala saglasnost za realizaciju programa Crvenog krsta Srbije, pod nazivom „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće – jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće – 2019. godina”, koji se realizuje po osnovu … Continue reading Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće