Naslovna Dogadjaj Evropska komisija izdala precizne mere za putovanja u Evropu

Evropska komisija izdala precizne mere za putovanja u Evropu

PODELI

Evropska komisija otkrila je niz mera čija je svrha da osigura sigurno putovanje širom kontinenta.

 •  Putnici će se podsticati da preko interneta kupuju karte, rezervišu mesta i obave ček-in.
 • Putnici treba da nose zaštitne maske, posebno tamo gde se ne mogu sve vreme u potpunosti poštovati mere fizičke distance. Maske ne moraju biti medicinske.
 • Fizičku distancu treba osigurati na sigurnosnim pregledima i punktovima na kojima se predaje i uzima prtljag.
 • Treba uspostaviti posebne trake kako bi se odvojili putnici u lukama, aerodromima, na železničkim stanicama, autobuskim stanicama, trajektnim pristaništima i stajalištima gradskog javnog prevoza.
 • Treba ukloniti klupe, stolove i sve ono što ohrabruje okupljanja ili ih postaviti tako kako bi se osiguralo održavanje fizičkog razmaka.
 • U autobusima, vozovima ili trajektima može biti dopušteno manje putnika, a putnici koji ne žive u istom domaćinstvu mogu biti odvojeni.
 •  Osoblje treba da ima odgovarajuću zaštitnu opremu.
 •  Trebaju biti dostupna sredstva za dezinfekciju, a vozila treba redovno čistiti i dezinfikovati.
 •  Hrana, piće i druga roba možda se više neće prodavati u prevoznim sredstvima.
 • Duty-free prodavnice i druge prodavnice treba kontrolisati kretanje putnika pomoću podnih oznaka i ograničiti broj kupaca, pojačati čišćenje i postaviti zaštitne pregrade na blagajni kako bi se fizički odvojili kupci od prodavača.
 • Mobilne aplikacije s merama praćenja i upozoravanja zbog dolaska u kontakt sa zaraženim mogu se koristiti na dobrovoljnoj osnovi.
 • AVIO SAOBRAĆAJ:* Treba pojačati ventilaciju vazduha, filtriranjem poput onog u bolnicama.* Kretanje u avionu treba ograničiti, smanjiti interakciju s posadom.* Upravljanje protokom putnika: raniji dolazak putnika na aerodrom, korišćenje elektronskog ček-ina ili njegovo obavljanje na automatima; smanjenje kontakta prilikom predaje prtljaga, sigurnosnog pregleda i provere dokumenata, ukrcavanja i tokom podizanja prtljaga.* Prednaručivanje usluga i obroka treba obaviti, kada je moguće, u vreme rezervacije.DRUMSKI PREVOZ:* Na terminalima, mestima za odmor uzduž autoputa, parkiralištima, benzinskim pumpama treba održavati visok nivo higijene.* Na stanicama treba upravljati protokom putnika.* Tamo gde se ne mogu osigurati odgovarajući nivoi javnog zdravlja, treba razmotriti zatvaranje.AUTOBUSI I MINIBUSEVI:* Treba da se koriste zadnja vrata za ulazak putnika, a provetravanje se vrši otvaranjem prozora umesto uključivanjem klimatizacije.* Sedenje treba organizovati tako da porodice sede zajedno kada je to moguće, dok ljudi koji ne putuju zajedno treba da sede odvojeno.* U minibusevima putnici ne bi smeli da sede pored vozača ako nije moguća fizička odvojenost.* Ako je moguće, putnici sami treba da brinu o svom prtljagu.
 • ŽELEZNICA:* Učestalost i kapacitet vozova treba pojačati, ako je potrebno smanjiti putnike.* Železnički prevoznici treba da uvedu obaveznu rezervaciju sedišta u međugradskim i regionalnim vozovima.* Na kratkim putovanjima putnici treba između sebe da ostave prazna sedišta, osim onih iz istih domaćinstava.* Železnički prevoznici treba da koriste sisteme brojanja putnika, posebno u prigradskim vozovima radi upravljanja kapacitetom.* Treba upravljati protokom putnika na stanicama ako se ne mogu osigurati odgovarajući nivoi javnog zdravlja.* Treba ohrabrivati putovanja u vremena kada nije najveća gužva uvođenjem podsticaja poput prilagođavanja cena ili fleksibilnim radnim vremenom kako bi se izbegle velike gomile putnika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here