“Fruškovanje” za čistiju Frušku goru

JP “Nacionalni park Fruška gora” obeležava međunarodni “Dan Planete” pokretanjem najveće do sada akcije uređenja Fruške gore. Akcija “Fruškovanje 2021” trajaće od 22.aprila do 24.maja kada se obeležava “Evropski dan parkova” i podrazumeva uključivanje javnosti u rad Javnog preduzeća “Nacionalni park Fruška gora” kroz zajedničke aktivnosti na terenu sa ciljem buđenja svesti i savesti javnosti … Continue reading “Fruškovanje” za čistiju Frušku goru