Naslovna Srem Ruma Godinu dana ustanove koja pomaže deci i mladima sa smetnjama u razvoju

Godinu dana ustanove koja pomaže deci i mladima sa smetnjama u razvoju

PODELI
Foto: Facebook/ Ustanova za pružanje usluga socijalne zaštite ,,Solidarnost''

Ustanova za pružanje usluga socijalne zaštite ”Solidarnost” u Rumi, osnovana je radi pružanja i razvijanja usluga socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, na osnovu prepoznatih potreba građana opštine Ruma, a u skladu sa pozitivnim društvenim propisima kojima se reguliše oblast socijalne zaštite.

Ustanova je počela sa radom 01.01.2021. godine, a do tada, usluge socijalne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave, pružane su preko Centra za socijalni rad opštine Ruma, u okviru posebne organizacione jedinice – Službe za usluge socijalne zaštitite na lokalnom nivou. Ustanova ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenih Zakonom, Odlukom o socijalnoj zaštiti u opštini Ruma i Statutom.

U svom sklopu ima dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju, korisnicima pruža širok spektar aktivnosti. Pored Hipoterapije, ima i mala škola jahanja koja je sem korisnicima namenjena i svim ostalim zainteresovanim građanima i to potpuno besplatno.

Pružaju se i usluge socijalne zaštite kao što su pomoć u kući, tako i lični pratilac deteta i personalno-pedagoški asistent.

Za sve navedene usluge obavljaju se stručni postupci – procena, planiranje i realizacija kojima se unapređuje položaj dece i mladih iz vulnerabilnih društvenih grupa kao i odraslih i starih koji žive na teritoriji opštine Ruma.

O Hipoterapiji

Hipoterapija je fizikalna, okupaciona i logopedska strategija lečenja osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koja koristi konjski pokret za postizanje funkcionalnih ciljeva. Hipoterapija se odvija kao samostalna što znači da sama po sebi ima terapijski učinak i predstavlja dopunu standardnim autorizovanim terapijskim postupcima.

Konjski pokret nudi dobro modulisane senzorne inpute vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog i vizualnog sistema. Jahač može zaboraviti na bolove i svakodnevnu borbu koju donosi život sa invaliditetom, šaliće se, smejati i osetiti slobodno i ponosno. Usluga je besplatna za osobe sa teritorije opštine Ruma, finansijski podržana od lokalne samouprave.

Hipoterapija je vrlo efikasna metoda u lečenju kako osoba sa različitim spektrom razvojnih poremećaja, tako je dobra i kod osoba u opštoj populaciji, jer mogu da se unaprede brojne funkcije koje predstavljaju problem kod dece i odraslih.

Korisnici usluga svakodnevno posećuju dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju. Tokom čitave godine, osim produženog boravka imaju priliku da učestvuju u kreativnim radionicama, radnoj i okupacionoj terapiji, Hipoterapiji i programima socijalne inkluzije sa rumskim javnim ustanovama i školama.

Kada počnu da nam se bliže praznici, tu su i razne radionice u kojima korisnici Dnevnog boravka učestvuju i uživaju, kao što možete videti kroz slike deo atmosfere sa raznih radionica čije su neke od tema bile ”Pravljenje novogodišnjih kruna”, “Novogodišnji magneti” ,kao i ”Radionica šivenja” i mnoge druge.

Ustanova ima brojne saradnike, a neki od njih su JYSK DOO, kao i Trelleborg Wheel System. Tako su i predstavnici kompanije Trelleborg Wheel Systema, u okviru praznika odlučili da iznenade korisnike Dnevnog boravka i uručili su im novogodišnje paketiće, poželevši svima srećne praznike, naglasivši da se jačina jedne kompanije meri i njenom društvenom odgovornošću i odnosu prema lokalnoj zajednici.

Koja je vizija ustanove?

Vizija ustanove jeste upravo razvijena i efikasna mreža usluga socijalne zaštite koja će i ubuduće, na kvalitetan način zadovoljavati raznovrsne potrebe građana i porodice ali i raditi na širenju mreže usluga u skladu sa potrebama stanovništva opštine Ruma.

Kroz pružanje usluga namenjenih deci, mladima, odraslim i starim licima, poslovima praćenja kvaliteta pružanih usluga, saradnjom sa svim relevantnim akterima u zajednici, vođenjem evidencije i dokumentacije o korisnicima i pruženim uslugama kao i permanentnom edukacijom i usavršavanjem zaposlenih, nastojaće se da i ubuduće, usluge koje Ustanova pruža korisnicima, dobiju još više na kvalitetu.

Takođe, radiće se i na uspostavljanju inovativnih usluga kao što su savetovalište za brak i porodicu, personalna asistencija i druge.

Svoju delatnost ova ustanova zasniva na etičkim načelima. Rade na tome da besprekorno brinu o svakom korisniku i njegovom interesu. U njihovoj praksi nema prostora za diskriminaciju bilo kog tipa!

Za sve dodatne informacije, možete se uvek obratiti direktoru Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite ”Solidarnost”, Branislavu Paviću na broj 022/474 281 ili na mejl [email protected]. Ustanova se nalazi na adresi Železnička 28, Ruma.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here