Naslovna Srem Ruma “Horis” – AP Vojvodina sa novih 4 miliona dinara sufinansira izgradnju kompleksa...

“Horis” – AP Vojvodina sa novih 4 miliona dinara sufinansira izgradnju kompleksa za konjički sport u Rumi

PODELI

Pokrajinski sekretarijat za finansije dodelio je danas ugovore o sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, u vrednosti od blizu 100 miliona dinara.

Opština Ruma je na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za finansije dobila 4 miliona dinara za sufinansiranje projekta “HORIS – Konjičke rute Srem”, koji podrazumeva izgradnju kompleksa za konjički sport i hipoterapiju u Rumi.

Reč je o projektu koji se finansira u okviru Programa prekogranične saradnje Interreg IPA Hrvatska-Srbija 2014-2020, a realizuju ga i sufinansiraju partneri na projektu: Opština Ruma, Opština Nijemci, Konjogojsko udruženje “Vranac”, Srednja poljoprivredno-prehrambena škola “Stevan Petrović-Brile” i Udruženje Konjički klub “Srem” iz Sremske Mitrovice.

Ukupan odobreni budžet projekta “Horis” je 1.417.632,24 evra, od čega je 212.644,85 evra sufinansiranje projektnih partnera. Opštini Ruma je po ovom projektu odobren iznos od 395.888,14 evra, od čega je učešće lokalne samouprave 59.383,23 evra.

Opština Ruma i Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj su već nekoliko puta od Vlade AP Vojvodine pohvaljeni za projekte prekogranične saradnje koji se finansiraju iz EU fondova.

Koliko se u Pokrajini vrednuje projekat “Horis”, na kome radi Opština Ruma, najbolje pokazuje i činjenica da je u decembru 2017. godine Opština Ruma od Sekretarijata za finansije, takođe za ovaj projekat, dobila sredstva u iznosu od 2,717,096,99 dinara. Sa tim novcem učešće rumske lokalne samouprave će umesto predviđenih 59.383,23 evra, iznositi dve, tri hiljade evra, pa će tako biti dovoljno sredstava za buduće projekte prekogranične saradnje u kojima će Opština Ruma uzeti učešće.

Pokrajina je danas obezbedila i bespovratnu subvenciju u iznosu 310.000 dinara SPPŠ “Stevan Petrović Brile”, kojoj će na upravljanje biti poveren kompleks za konjički sport.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here