Naslovna Dogadjaj III sednica Skupštine Opštine Ruma

III sednica Skupštine Opštine Ruma

PODELI
Foto: dnevnik

III sednica Skupštine Opštine Ruma će se održati 28.09.2020. godine sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali Kulturnog centra u Rumi. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

 1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Ruma
 2. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Ruma za 2017. godinu
 3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta JP “Komunalac” Ruma
 4. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o promeni Osnivačkog akta JKP “Parking i infrastruktura” Ruma
 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Predsednika opštine Ruma i Opštinskog veća opštine Ruma za 2019. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Ruma za 2019. godinu

7.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za period 01.01-30.06.2020. godine

 1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju JKP “Parking i infrastruktura” Ruma za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju JUP ”Plan” Ruma za 2019. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju JP ”Vodovod” Ruma za 2019. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg programa poslovanja JP “Gas-Ruma” za period 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine
 5. Razmatranje i usvajanjeIzveštaja o radu JP ”Stambeno” Ruma za 2019. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja JP “Komunalac” u Rumi za 2019. godinu sa Izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja JP “Komunalac” u Rumi za 2019. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Opštine Ruma za 2019. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Gradska biblioteka “Atanasije Stojković” Ruma za 2019. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Kulturnog centra “Brana Crnčević” Ruma za 2019. godinu

17.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Ruma za 2019. godinu

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na otpis dela duga subjektu privatizacije Preduzeću za vodne puteve “Ivan Milutinović – PIM” a.d. Beograd
 2. Predlog Analize ostvarenih planova u 2019. godini planiranih Strateškim planom održivog razvoja 2015-2020. godine
 3. Predlog Akcionog plana sprovođenja strateškog plana održivog razvoja 2015-2020. godine
 4. Izbori i imenovanja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here