Inđija dobija moderan trg sa jedinstvenom fontanom – Cisterna otkrivena pod zemljom odlaže početak radova

Dugo najavljivanu rekonstrukciju gradskog trga u Inđiji odložile su poteškoće nastale prilikom geo-mehaničkih ispitivanja. Sredinom prošle godine Opština Inđija izradila je projekat za obnovu parkića kod Gimnazije. Projektom je predviđeno da park posle rekonstrukcije postane trg.Međutim, ispod mesta na kojem su predviđeni radovi pronađena je velika cisterna koja je nekad služila za mazut kojim su … Continue reading Inđija dobija moderan trg sa jedinstvenom fontanom – Cisterna otkrivena pod zemljom odlaže početak radova