Naslovna Srem Inđija Inđija: Lincencirani pratioci za decu sa posebnim potrebama

Inđija: Lincencirani pratioci za decu sa posebnim potrebama

PODELI

Centar za socijalni rad „Dunav“, u okviru projekta „Lični pratilac deteta“, angažovao je 15 ličnih pratilaca za podršku deci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama u opštini Inđija.

Angažovano je četiri lična pratioca za decu koja pohađaju SOŠ „Milan Petrović“ u Novom Sadu, šestoro za decu koja pohađaju SOŠ „Anton Skala“ u Staroj Pazovi. Pet pratioca je angažovano za decu koja pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Inđija po individualno prilagođenom obrazovnom programu.

Lični pratilac mora imati završenu obuku po akreditovanom programu za pružanje usluge ličnog pratioca. Obuka je realizovana tokom novembra a projektom su obezbeđena sredstva do kraja januara 2019. godine.

Pravo na uslugu ostvaruje dete sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja uključujući završetak srednje škole.

Usluga obuhvata pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti, i to:
1. pomoć u korišćenju prevoza(ulazak i izlazak iz sredstava prevoza, kupovina karte i sl.),
2. pomoć u kretanju(orijentacija u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala i sl.),
3. pomoć u realizaciji vannastavnih aktivnosti(podrška u igri, podrška i posredovanje u komunikaciji i sl.), uključujući kulturne ili sportske aktivnosti i druge oblike podrške,
4. saradnja sa roditeljima odnosno staraocima deteta, nastavnim osobljem, pedagoško-psihološkom službom škole i sa stručnim radnikom Centra za socijalni rad „Dunav“ u Inđiji.

Usluga ličnog pratioca za dete se ostvaruje ako su ispunjeni sledeći uslovi:
1. ako ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija,
2. ako njegov roditelj, staratelj ili hranitelj ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija,
3. ako je uključen u vaspitno – obrazovnu ustanovu, odnosno školu,
4. ako ima identifikovanu potrebu za uslugom ličnog pratioca deteta a na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške.

Prema rečima direktorke Centra za socijalni rad Željke Godić Avramović, u narednom periodu se planiraju dodatna poboljšanja usluga Centra za socijalno ugrožene kategorije. „Planirana je i kupovina kombija čija je javna nabavka u toku a koji će služiti za prevoz dece od Inđije do Stare Pazove. Obzirom da je počelo drugo polugodište za prevoz dece do Stare Pazove koristi se kombi Centra za socijalni rad, a kombi Opštine Inđija za prevoz do Novog Sada“, izjavila je Godić Avramović.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here