Naslovna Srem Inđija Inđija: Podsticaji u biljnoj proizvodnji

Inđija: Podsticaji u biljnoj proizvodnji

PODELI
Foto: Valio

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, od 1. marta je počelo podnošenje zahteva za ostvarivanje ovih podsticaja .

Pravo na korišćenje osnovnih podsticaja imaju:
– pravno lice,
– preduzetnik i
– fizičko lice-nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, lično ili poštom Upravi za trezor. Zahtev sadrži:
– podatke o podnosiocu zahteva,
– podatke o kulturi koja je zasejana, odnosno zasađena (šifra, naziv i površina),
– zbir površina pod kulturama navedenim u zahtevu mesto i datum podnošenja zahteva,
– potpis podnosioca zahteva i pečat (ako je podnosilac zahteva preduzetnik ili pravno lice).

Kulture za koje se osnovni podsticaji mogu ostvariti su sve kulture navedene u Šifarniku biljne proizvodnje i drugih namena zemljišnih parcela, osim prirodnih livada i pašnjaka u okviru grupe kultura krmno bilje.

Maksimalna površina zemljišta po korisniku je 20ha.

Subvencije se mogu ostvariti na zemlju u vlasništvu, zemlju u zakupu od fizičkih lica i zemlji koja je ustupljena na korišćenje bez nadoknade od fizičkog lica.

Državno poljoprivredno zemljište je izuzeto od subvencija izmenom Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju(objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 142/14 od 25.decembra 2014. godine).

Fizičko lice koje uzme u zakup zemlju od pravnog lica, na tu istu zemlju ne može ostvariti subvencije.

Za više informacija, potrebnu dokumentaciju i pomoć kod popunjavanja zahteva, obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here