Greške u imenima sela iriške opštine

Skupština opštine Irig donela je odluku o pokretanju inicijative za promenu naziva naseljenih mesta u iriškoj opštini i ispravku slovnih i tehničkih grešaka koje su se našle u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Srbije. Inicijativa je upućena Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu .   U članu 16. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Srbije potrebno je … Continue reading Greške u imenima sela iriške opštine