Naslovna Srem Ruma Izveštaj sa XXXI sednice Opštinskog veća Ruma

Izveštaj sa XXXI sednice Opštinskog veća Ruma

PODELI

Na današnjoj sednici Opštinskog veća opštine Ruma donete su odluke o izboru organizacije koja će vršiti procenu parcela broj 12156/9, 7119/7, 11072/12 i 11072/13 k.o. Ruma. Tržišnu vrednost ovih parcela odrediće Ministarstvo finansija – Poreska filijala Ruma.

Interesovanje investitora za ulaganje u Opštinu Ruma je veoma veliko, rekao je predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić.

Ove parcele, koje ćemo vrlo brzo staviti na prodaju, svakako će napuniti budžet sa preko 20 miliona dinara. Od tri, dva investitora su sa teritorije Opštine Ruma koji proširuju svoje proizvodne i magacinske kapacitete što pokazuje da je klima za razvoj privrede u našoj opštini dobra, izjavio je predsednik Mančić.

Na sednici je doneta Odluka o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Ruma putem neposredne pogodbe po tržišnoj ceni radi proširenja groblja u Platičevu. Radi se o parceli u k.o. Platičevo čiji je vlasnik Subotić Vitomir. Tržišnu vrednost zemljišta odrediće Ministarstvo finansija Poreska filijala Ruma.

Članovi Opštinskog veća usvojili su na današnjoj sednici Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ruma i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ruma.

Priprema se prostor za interne konkurse u okviru javnih preduzeća gde je moguće da iz nekog javnog preduzeća, a pre svega mislim na JKP „Parking i infrastruktura“, preuzmemo nekog radnika da bi to preduzeće rasteretili, a sa druge strane u Opštinskoj upravi postoji potreba za određenim profilima“, rekao je predsednik Mančić.

Opštinsko veće za svaku godinu utvrđuje kategoriju lica koja ostvaruju pravo na subvenciju u gradskom i prigradskom prevozu, kao i visinu subvencije. Na današnjoj sednici je usvojen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, postupku za ostvarivanje prava, kategoriji lica koja ostvaruju subvenciju i visini subvencije u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju.Pravo na subvenciju prevoza imaju invalidi, penzioneri, lica starija od 65 godina, trudnice i majke sa detetom do navršene dve godine života, učenici osnovnih i srednjih škola, studenti, deca, učenici i studenti sa smetnjama u razvoji, kao i njihovi pratioci.

Članovi Veća usvojili su Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2016. godinu, kao i Godišnji plan rada Štaba za period od juna 2017. godine do maja 2018. godine. Takođe, na sednici je doneta Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama i usvojen je Predlog Operativnog plana odbrane od poplava i leda na vodama II reda na teritoriji opštine Ruma za 2017. godinu.

Odobrena je pomoć Ljubinković Sandri iz Buđanovaca u iznosu od 30.000 dinara radi plaćanja troškova medicinskih tretmana i kupivine lekova za lečenje multipleks skleroze i epilepsije.

Žalba Bandić Danice iz Rume na rešenje Odeljenja za lokalne javne prihode opštine Ruma je odbijena.

Ruma.rs

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here