Javna nabavka za saniranje Muzeja Srema

Zgrada Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici uskoro će biti sanirana. Naime, javnom nabavkom koja je u toku, planirana je rekonstrukcija fasade i zamena stolarije. Reč je o II fazi koja obuhvata, konzervatorsko-restauratorske radove na zgradi – hitna sanacija fasade i fasadne stolarije.   Izabrani izvođač imaće rok do kraja novembra za izvođenje radova.   Rok … Continue reading Javna nabavka za saniranje Muzeja Srema