Naslovna Srbija JAVNI POZIV: Razmena kukuruza za tovnu stoku

JAVNI POZIV: Razmena kukuruza za tovnu stoku

PODELI

Republička direkcija za robne rezerve objavila je javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku s primarnim prizvođačima koji imaju zatvoreni proizvodni ciklus.

Direkcija razmenjuje do 4.000 tone merkantilnog kukuruza za tovne svinje, a ostatak od 6.000 tona za tovnu junad. Utvrđeni pariteti su 11,02 kilograma mekantilnog kukuruza za kilogram tovnih svinja i 13,79 kilograma kukuruza za kilogram tovne junadi.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po gazdinstvu do 50.000 kilograma, a za zemljoradničke zadruge i preduzetnike – do 300.000 kilograma. Uslov koji fizička lica moraju da ispunjavaju je da poseduju minimum 100 tovne prasadi ili deset tovne teladi na godišnjem nivou. Za pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike uslov su 1.000 tovnih prasadi ili 100 teladi na godišnjem nivou.

Oglas je otvoren do 21. decembra, a rok isporuke tovnih svinja je pet meseci, a junadi devet.

Ukoliko Direkcija u tom roku ne preuzme tovnu stoku, proizvođači su dužni da s njom zaključe ugovor o skladištenju, čuvanju i zanavljanju tovne stoke. Sredstva obezbeđenja isporuke tovne stoke, ali i skladištenja, čuvanja i zanavljenja, jesu dokaz o upisu hipoteke prvog reda i solo menice.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here