Kako je Sremska Mitrovica postala važna za širenje ranog Hrišćanstva u celom Rimskom carstvu

Pri pomenu Sremske Mitrovice mnogima od nas prvo će na pamet pasti slavni Sirmijum i moćno Rimsko carstvo, šumovita Fruška gora i tiha Sava. Samo oni retki setiće se da je Sremska Mitrovica nekada bilo uporište hrišćana, mnogo pre nego što su obodi njenog Nacionalnog parka postali stecište brojnih pravoslavnih manastira. Hodajući ulicama ulicama ovog … Continue reading Kako je Sremska Mitrovica postala važna za širenje ranog Hrišćanstva u celom Rimskom carstvu