Naslovna Dogadjaj Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za...

Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata

PODELI

Obaveštavaju se studenti druge, treće i četvrte godine studija kao i studenti drugog i trećeg stepena studija da je u toku Konkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2020/2021. godinu.

Mole se studenti koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Opštine Ruma, a planiraraju da učestvuju na navedenom konkursu, da imaju u vidu da je konkurs u toku i da traje od 15.9.2020. do 30.10.2020. i da je potrebno da od Opštinske uprave Ruma – Odeljenja za društvene delatnosti, dobiju uverenje o pr.prihodu po članu domaćinstva.

Kako bi organ mogao po podnetom zahtevu da odgovori u roku, mole se studenti da na vreme podnesu zahtev i prilože dokumentaciju koja je potrebna ovom organu, a to je:

  1. Izjava o zajedničkom domaćinstvu overena kod javnog beležnika
  2. Potvrda o visina primanja za zaposlene članove domaćinstva za period od 01.01.2020-30.06.2020. – Potvrda se dobija od poslodavca
  3. Potvrda o statusu studenta, učenika članova domaćinstva

Ostalu dokumentaciju o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija pribavlja organ po službenoj dužnosti u rokovima koji su definisani članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku. ( Potvrda o prihodima od poljoprivrede, zanatske ili samostalne delatnosti, Potvrda o prihodu ostvarenom od imovine, kapitala, autorskih prava, prava od industrijske svojine i drugih primanja, Uverenje o katastarskom prihodu, Potvrda o primanju po osnovu penzijskom, socijalnog i invalidskog osiguranja za članove domaćinstva,Uverenje uz evidencije nezaposlenih lica)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here