Matematička mozgalica: Pokušaj dobiti broj 23. Nećete uspeti!

Zabavite se na pre svega korisan način, koristeći svoj mozak uz vežbanje operacija nad brojevima. Pokrenite sive ćelije i provežbajte matematiku. Današnja matematička mozgalica glasi: Pokušaj dobiti broj 23 kao rezultat brojeva 2, 6, 7 i 9. Dozvoljeno je koristiti sabiranje, oduzimanje, množenje, deljanje kao i korišćenje zagrada. Svaki od navedenih brojeva možete koristiti samo … Continue reading Matematička mozgalica: Pokušaj dobiti broj 23. Nećete uspeti!