Međunarodni dan Crvenog krsta

Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca se obeležava 8. maja, na rođendan Anri Dinana, osnivača Crvenog krsta. Svojim učešćem u aktivnostima Crvenog krsta Vojvodine i Crvenog krsta Srbije, Crveni krst u Rumi predstavlja dobar primer dobro organizovane i efikasne organizacije. Pored mnogih aktivnosti Crveni krst u Rumi ima i izvanrednu saradnju s lokalnom samoupravom, … Continue reading Međunarodni dan Crvenog krsta