Naslovna Srem Sremska Mitrovica Međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici imaće površinu od 1.035 m2 i...

Međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici imaće površinu od 1.035 m2 i dva pontona

PODELI
Foto: JP Urbanizam Sremska Mitrovica/Urbanistički projekat, screenshot

Grad Sremska Mitrovica stavio je na javni uvid Urbanistički projekat za izgradnju međunarodnog putničkog pristaništa u Sremskoj Mitrovici.

Investitor projekta je Grad, a izrađivač JP Urbanizam Sremska Mitrovica.

Prema planoj dokumentaciji, objekat pristaništa namenjen za pristajnje brodova i obavljanje granične kontrole, a nalaziće se u priobalju istočne zone od silazne rampe kod “Ribolovca” do kolsko-pešačkog mosta, dužine oko 1400 metara.

Na površini od 1.035 m2. planirana je gradnja pristaništa koje je planirano kompleks objekata i
postrojenja koji će omogućiti brodovima bezbedno zadržavanje i efikasan prenos robe i putnika.

Prema Idejnom rešenju objekat pristaništa se sastoji od pešačkog (pristupnog) mosta, velikog i malog pontona i montažnog administrativnog objekta za smeštaj policije, carine, kao i kancelarije za prateće službe. Objekat će biti postavljen na veliki ponton površine 360 m2, u koji će pristajati brodovi i manja plovila i uz koji će biti vezan manji ponton površine 35 m2, koji će služiti za vezu pešačkog mosta i obale.

Planirano pristanište se postavlja nizvodno od postojećeg pristaništa, koje će biti uklonjeno.

U objektu su planirane instalacije jake i slabe struje za potrebe osvetljenj, i napajanja uređaja u objektu. Pored instalacija struje, planiraju se još instalacije vodovoda i kanalizacije, telekomunikacione instalacije, video nadzor i slično.

Projektom je predviđeno i obnavljanje zelenila na platou pristaništa, a u Ulici Promenada planira se nova saobraćajnica sa parkinzima za autobuse.

Projekat se na javnom uvisu nalazi do 30. septembra 2020. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here