Migrantska kriza: Preuzima li Srbija ulogu Mađarske

Prošlog vikenda Vojska je počela da obezbeđuje migrantske centre u Šidu, ali tu izgleda nije kraj. Na sajtu Ministarstva odbrane objavljena je javna nabavka za izradu žičane ograde za prihvatne centre u Srbiji, a u samoj dokumentaciji precizira se da se radi o žilet žici. Nevladin sektor zabrinut je zbog toga i plaši se da … Continue reading Migrantska kriza: Preuzima li Srbija ulogu Mađarske