Mobilni paneli – odbrana našeg grada od poplava

Sremska Mitrovica – Odbrana našeg grada od visokih voda i mogućih poplava podrazumeva od danas i moderan vid – postavljanje mobilnih panela. Danas je izvedena pokazna vežba gde će se montirati paneli u slučaju potrebe. Rekonstrukcija savskog nasipa završena je u dužini od 1.057 metara kod našeg grada. Uređena je obaloutvrda, postavljeni su montažni stubovi … Continue reading Mobilni paneli – odbrana našeg grada od poplava