Naslovna Vojvodina Najuspešnija godina Razvojnog fonda Vojvodine

Najuspešnija godina Razvojnog fonda Vojvodine

PODELI

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine gospodin Goran Savić izjavio je za medije da je 2017. godina bila najuspešnija godina od osnivanja RFV posmatrajući doprinos razvoju privrede Vojvodine, dok se uspeh ogleda u odobrenim i realizovanim kreditnim zahtevima po objavljenim konkursima fonda. 

Vrednost podnetih zahteva u 2017. je bila 1,41 mlrd dinara, a odobreno je 916,7 miliona dinara.

Takodje, RFV je svojom kreditnom politikom koja se ogleda u rokovima otplate do 7 godina, grejs periodu do 2 godine, fiksnim i niskim kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1-3% na godišnjem nivou, veoma uticao na kreditnu ponudu banaka i sniženje kamatnih stopa. Time je privrednicima koji posluju na teritoriji Vojvodine omogućeno povoljnije korišćenje finansijskih sredstava za sve vrste investicija i obrtna sredstva.

 Gospodin Savić je naveo i ciljeve poslovanja i istakao da je jedan od najvažnijih ciljeva da privrednici sa teritorije APV budu što bolje obavešteni o postojećim konkursima.

“U toku prošle godine, održano je 60 prezentacija kreditnih linija RFV u svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji APV, posećeno je 375 seoskih MZ, mnoštvo udruženja privrednika i poljoprivrednika. Marketing tim RFV je učestvovao na preko 30 sajmova privrede i poljoprivrede i drugim značajnim manifestacijama širom Vojvodine. Bili smo prisutni u mnogim specijalizovanim emisijama na regionalnim i lokalnim medijima, a takođe i u štampanim medijima i internet portalima. To je rezultiralo velikim interesovanjem pravnih lica, preduzetnika i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a evidentirano je 919 potencijalnih korisnika kredita, od čega je podneto 238 a odobreno 173 zahteva. Cilj RFV je i ravnomeran ekonomski razvoj svih delova pokrajine, te nas veoma raduje da je skoro polovina kredita realizovana na teritoriji lokalnih samouprava koje pripadaju 3. i 4. grupi razvijenosti.”

Već imamo 75 planiranih prezentacija koje smo dogovorili da realizujemo do kraja februara ove godine, a zainteresovani potencijalni korisnici mogu pogledati raspored održavanja po mestima na našem sajtu rfv.rs. 

U nastavku izlaganja Savić je istakao kakvi su dalji planovi poslovanja i šta možemo očekivati u 2018. od kompanije koju predstavlja:  

Naravno, ne zadovoljavamo se ostvarenim i želimo da idemo još brže i bolje napred i da u što većoj meri zadovoljimo potrebe privrednih subjekata Vojvodine, te vršimo prilagodjavanje uslova i uvodjenje novih konkursa u skladu sa potrebama i postojećom tražnjom.

U ovoj godini pored 8 kreditnih linija za kojima je vladala najveća tražnja u 2017. godini i koje su dodatno poboljšane, uvodimo dva nova konkursa za pravna lica, preduzetnike i RPG sa rokom od 7 godina i 2 godine grejs perioda, kamatnom stopom od 1-3% a to su:

 • dugoročni krediti za razvoj turizma sa subvencijom kamatne stope od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa opredeljenih 200 miliona dinara i
 • dugoročni krediti za podršku IPARD projektima za čiju namenu smo izdvojili 500 miliona dinara

Pravna lica i preduzetnici mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
 • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu aplicirati na sledeće konkurse:

 • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
 • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
 • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije;
 • Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma;
 • Konkurs za dugoročne kredite za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa;
 • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Savić je takođe naveo i posebne pogodnosti koje očekuju pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike u 2018. godini.

 1. Dugoročni krediti su sa rokom vraćanja do 7 godina (osim po Konkursu za nabavku nove mehanizacije gde je rok do 5 godina),
 2. Mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate,
 3. Povećani su maksimalni iznosi kredita na pojedinim konkursima (Kokurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu zemljišta…)
 4. Starosna granica kod RPG „podignuta“ na 70 godina,
 5. Kod kratkoročnih kredita za obrtna sredstva Period raspoloživosti kredita produžen na 48 meseci,

Novi konkursi se primenjuju od 01.01.2018.godine, rokovi za podnošenje zahteva za kredit nisu ograničeni.

Nastojaćemo da 2018. godina bude još uspešnija od ove dosad najbolje poslovne godine, te da planirana sredstva od 2,5 mlrd dinara po svim konkursima privrednici iskoriste u što većoj meri i time u velikoj meri doprinesemo razvoju privrede i poljoprivrede Vojvodine.

 

 

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here