Obaveštenje – artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima

Jedinica Vojne pošte 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenja artiljerijskog opitnog gađanja vršiti u 16. i 19. jula 2021. godine, na poligonu u Nikincima, u vremenu od 8.30 do 18.00 časova. U reonima Buđanovaca, Brestača, Donjeg Tovarnika, Ogara, Obreža, Grabovaca, Vitojevaca, Platičeva, Hrtkovci, Jarak i Nikinaca, zabranjeno je kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, … Continue reading Obaveštenje – artiljerijsko gađanje na poligonu u Nikincima