Naslovna Dogadjaj Održana XCII sednica Opštinskog veća

Održana XCII sednica Opštinskog veća

PODELI
Foto: Opština Ruma

Na dnevnom redu današnje sednice našlo se nekoliko tačaka koje regulišu rad JP “Komunalac”. Veće je dalo saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja tezgi na na Gradskoj pijaci u Rumi i javnog toaleta na vašarištu; saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja zemljišta na Gradskoj pijaci u Rumi za postavljanje montažnih objekata (kiosci – na pet godina); saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja poslovnog prostora na Gradskoj pijaci u zgradi tržnice i magacinskog prostora na Gradskoj pijaci; saglasnost na Odluku o davanju u zakup putem javnog nadmetanja asfaltnog platoa na vašarištu auto-školama, a usvojen je i Zaključak o davanju saglasnosti na Program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za zimski period 2019/2020. godine. Direktor JP “Komunalac” Dragan Panić kaže da će ovo javno preduzeće spremno dočekati eventualne snežne padavine.

“Izradili smo program, kao i svake godine, koji predviđa aktivnosti na uklanjanju leda i snega u zimskom periodu. To je procedura koja prethodi ugovoru koji sklapamo sa Opštinom. Vrednost ugovora ove godine će biti, kao i prošle, 6.150.800 dinara i mi ćemo biti u obavezi po sklapanju tog ugovora da od 1. decembra do 28. februara vršimo uklanjanje snega i leda sa ulica. Spremni smo kao javno preduzeće za tu aktivnost. Pripremili svu potrebnu mehanizaciju. Imaćemo ove godine tri kamiona, za razliku od prošle godine kada smo imali dva, koji će sa ulica našeg grada uklanjati sneg. Trenutno u magacinu JP „Komunalac“ imamo 100 tona soli što je sasvim dovoljno za početak zimske sezone, inače je za celu sezonu potrebno oko 140-150 tona”, kazao je Panić i dodao da će usluga odvoženja smeća biti daleko kvalitetnija nabavkom novog auto-smećara.

“Mi raspolažemo trenutno sa četiri vozila. Opština je dala donaciju iz subvencija u iznosu od 10 miliona za učešće za kupovinu novog auto-smećara. Kupićemo ga na lizing i otplaćivaćemo ga u periodu od pet godina. On će nam pomoći da efikasnije, brže, bolje, sa manje troškova, obavljamo tu našu delatnost”, izjavio je Panić.

Jednoglasno su podržani i Zaključci o prenosu ulaganja u kapitalno održavanje objekta za obrazovanje za OŠ “Veljko Dugošević” i OŠ “Zmaj Jova Jovanović”. Zaključci su usvojeni kako bi ove obrazovne ustanove mogle da realizovane investicije uknjiže u svoje poslovne knjige.

Veće je dalo saglasost Nadzornom odboru JKP “Parking i infrastruktura” Ruma za Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2019. godinu, a na sednici je data saglasnost i na Odluku o usvajanju Programa i Plana rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad Opštine Ruma.

Opštinskom pravobranilaštvu je data saglasnost na zaključivanje vansudskih poravnanja, za tri ujeda pasa lutalica biće isplaćeno ukupno 75.000 dinara.

Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 512.061,11 dinara obezbeđena su sredstva za izmirenje obaveza prema dobavljačima rumskog Crvenog krsta. Takođe, Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000 dinara obezbeđena su nedostajuća sredstva za sprovođenje nabavke građevinskog zemljišta.

Predlogom Odluke o izmeni Odluke o dodeli sredstava iz budžeta opštine Ruma za programe i projekte iz oblasti sporta od značaja za opštinu Ruma za 2019. godinu RK “Sloven” je dobio dodatnih 200.000 dinara, dok će Savate boks klub “Ruma” za nabavku sportske opreme dobiti 50.000 dinara.

Veće je odobrilo jednokratnu novčanu pomoć od 150.000 dinara Marku Basari iz Rume, mladom virtuozu koji se školuje na muzičkoj akademiji u Vircburgu u Nemačkoj.

Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama iz Rume dodeljeno je 20.000 dinara za sprovođenje grnčarskih radionica, koje će imati cilj psiho-fizički razvoj i socijalizaciju korisnika.

Udruženju ljubitelja i odgajivača konja “Vojin Puzić Braca” iz Klenka dodeljena je novčana pomoć od 50.000 dinara. Lazaru Nikšiću iz Rume za troškove sanacije posledica požara na stambenom objektu odobreno je 30.000 dinara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here