Naslovna Srem Pećinci Opština Pećinci nastavlja sa unapređenjem položaja Roma

Opština Pećinci nastavlja sa unapređenjem položaja Roma

PODELI
Foto: Opština Pećinci

Na sednici Opštinskog veća Opštine Pećinci, održanoj 15. juna, većnici su dali pozitivno mišljenje na Predlog lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Pećinci.

Kako je obrazložila načelnica Opštinske uprave opštine Pećinci Dragana Krstić, Opština Pećinci je imala Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma koji je važio do 2019. godine.

„Tokom 2020 pripreman je novi akcioni plan koji će važiti od 2021. do 2025. godine, jer i nacionalna strategija za unapređenje položaja Roma, na kojoj je baziran naš akcioni plan, takođe važi do 2025. godine. Akcionim planom obuhvaćeno je 5 oblasti – obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i stanovanje. U pripremi plana rađena je i analiza postojećeg stanja i određene su mere koje bi trebalo realizovati, kao i ciljevi koje bi trebalo postići novim akcionim planom. Cilj nam je da u što većoj meri uključimo lokalne ustanove poput škola, predškolske ustanove, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja, koji svojim merama u značajnoj meri mogu doprineti kvalitetnijem životu Roma“ – rekla je Krstić.

Ona je istakla da je u oblasti poboljšanja uslova stanovanja pećinačka lokalna samouprava i u prethodnom periodu bila usmerena na poboljšanje infrstrukture u najvećim romskim naseljima na teritoriji opštine.

„Najdalje smo odmakli u Popincima, gde smo već završili sa izradom Plana detaljne regulacije romskog naselja, a u toku je projekat preparcelacije i priprema dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže. Sve to bi trebalo uraditi i u Donjem Tovarniku i Obrežu, gde takođe imamo velika romska naselja, a sve to je obuhvaćeno novim Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja Roma“ – obrazložila je načelnica Krstić.

Većnici su pozitivno mišljenje dali i na izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća „Putevi opštine Pećinci“ i „Vodovod i kanalizacija“, i na izveštaje o radu za 2020. godinu Turističke organizacije opštine Pećinci i pećinačke Agencije za razvoj, a zeleno svetlo su dobila još dva akciona plana – Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2021. godinu i Lokalni antikorupcijski plan opštine Pećinci.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here