Početak izrade Strateškog plana održivog razvoja Opštine Ruma 2021-2030.

Opština Ruma pristupa izradi Strateškog plana održivog razvoja Opštine Ruma 2021-2030. godine, dugoročnog dokumenta razvojnog planiranja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, kako bi se odredila dalja vizija i prioritetni ciljevi razvoja. Danas su u Kulturnom centru “Brana Crnčević”, uz poštovanje preventivnih mera suzbijanja korona virusa, počele radionice za radne grupe koje … Continue reading Početak izrade Strateškog plana održivog razvoja Opštine Ruma 2021-2030.