Naslovna Dogadjaj Podrška Centra za socijalni rad osetljivim grupama

Podrška Centra za socijalni rad osetljivim grupama

PODELI
Foto: dnevnik

PEĆINCI: Kao logičan nastavak lanjskog petomesečnog projekta – Savetovališta za mlade sa poremećajem u ponašanju, pećinački Centar za socijalni rad otvoriće 2020. klub za istu ciljnu grupu uzrasta od 11 do 26 godina.

Osnivanje je omogućeno Protokolom o saradnji u okviru projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji je predsednik opštine mr Željko Trbović potpisao sa nemačkom agencijom GIZ.

Pećinci su jedna od 15 pilot-opština u Srbiji koje dobijaju ekspertsku podršku za unapređenje usluga socijalne zaštite, a opredelili su se da realizuju ono što se u praksi već pokazalo kao dobro. Klub za decu i mlade sa poremećajem u ponašanju, koji je podrazumevao različite radionice, pomoć u učenju, fizičke aktivnosti, nastavu engleskog jezika i drugo, otvoren je i pre šest-sedam godina, ali je nakon četiri ugašen usled nedostatka sredstava.

– Za razliku od Savetovališta, koje je bilo dostupno dvaput nedeljno, nakon našeg radnog vremena, klub će raditi svakodnevno, u popodnevnim satima – kaže direktorka pećinačkog Centra za socijalni rad Biljana Jovanović.

Osvrćući se na psihosocijalnu podršku radi prevencije asocijalnog i svakog rizičnog ponašanja, finansiranu iz buyeta Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova od 1. maja 2018, istakla je kako im je bila namera da preveniraju, a u isto vreme i da deci koja su već bila u sistemu omoguće dodatnu pomoć. Kao najčešći problemi izdvojili su se maloletnički brakovi, krivična dela i prekršaji, vršnjačko nasilje, konzumiranje psihoaktivnih supstanci, te napuštanje škole.

Cilj je da se pruži dodatna pomoć kod najčešćih problema kao što su maloletnički brakovi, krivična dela i prekršaji, vršnjačko nasilje, konzumiranje psihoaktivnih supstanci, te napuštanje škole.
– Dvanaestoro mladih koji su tokom tih pet meseci posećivali Savetovalište zbog vožnje u alkoholisanom stanju, sitnih krađa, tuča i drugih manjih prestupa bili su uglavnom uzrasta između 15 i 18 godina. Iako to nije to bio jedini uzrok, ali jeste bio okidač asocijalnog ponašanja, dolazili su iz rizičnih porodica, što znači da je bilo ili primetno nasilje, ili su bile u brakorazvodnom sporu odnosno rasturene, te materijalno ugrožene – dodaje ona.

Centar za socijalni rad Pećinci se u poslednjih nekoliko godina suočava sa povećanim brojem prijava nasilja u porodici, ali to je, kako tvrdi Jovanovićeva, posledica osnaživanja žena, koje su sada spremnije da mu se odupru.

I pored malog broja zaposlenih, uslovljenog zakonskom regulativom, ustanova obavlja posao profesionalno i trudi se da pored redovnih delatnosti proširi usluge socijalne zaštite. Od osmoro zaposlenih, sedmoro finansira Republika, a jednog bi trebalo lokalna samouprava, ali to nikad nije realizovano.

– Ja radim i kao direktor, koleginica je i supervizor, a imamo samo jednog socijalnog radnika sa punim radnim vremenom – napominje Biljana Jovanović.

Pored redovnih poslova, Centar pruža uslugu pomoći u kući za stara lica, koju koristi 45 osoba, za šta je angažovano šest gerontodomaćica. Dnevni boravak za decu i mlade sa teškoćama u razvoju pohađa deset korisnika, a usluga im je dostupna četiri sata u toku dana. CSR Pećinci je isplatio prošle godine 456 jednokratnih pomoći, uglavnom za nabavku osnovnih životnih namirnica, lekova i ogreva. U tom pogledu nisu zaboravljeni ni najmlađi sa smetnjama u razvoju i deca iz hraniteljskih porodica, koji tradicionalno za novogodišnje praznike dobijaju paketiće. Centar ima 11 registrovanih hraniteljskih porodica, koje se brinu o 16 maloletnika. Povratak dece iz takvih porodica u primarnu se retko dešava, ali su zato u prethodnoj godini imali realizovana tri usvojenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here