Podrška inkluziji Roma

U cilju efikasnijeg sprovođenja politike inkluzije Roma na lokalnom nivou i održivosti lokalnih mehanizama za inkluziju, u Vrdniku je održana deveta Peer to Peer radionica za članove Mobilnih timova za inkluziju Roma, koju, u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma, sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Radionici su ispred opštine Pećinci prisustvovale Milijana Srdić, direktorka … Continue reading Podrška inkluziji Roma