Porodično nasilje svakodnevno u Rumi

Direktor Centra za socijalni rad u Rumi Slobodan Krasić kaže da su prošle godine dobili blizu 11 miliona dinara transfernih sredstava, što smanjuje njihove izdatke, a novac su koristili za projekte i usluge. Deo je namenjen za lične pratioce, deo za dnevni boravak, deo za prevenciju nasilja, ali i druge potrebe. Krasić kaže da svakodnevno … Continue reading Porodično nasilje svakodnevno u Rumi