Pozivaju se građani Rume da predlože projekte

Građani opštine Ruma mogu da šalju predloge za projekat Perticipativnog budžetiranja do 10. septembra i tako učestvuju u kreiranju budžeta, a ideje za projekat treba da se odnose na objekte koje pripadaju lokalnoj samoupravi. Upitnik se može predati u dve zgrade Opštinske uprave na adresama Orlovićeva 5 i Glavna 107, kao i u seoskim mesnim … Continue reading Pozivaju se građani Rume da predlože projekte