Naslovna Vojvodina Prava deteta na pratnju roditelja tokom bolničkog lečenja sistemski se ispituju

Prava deteta na pratnju roditelja tokom bolničkog lečenja sistemski se ispituju

PODELI

Postupajući po pojedinačnim pritužbama građana na različite oblike povrede prava, kada je reč o obezbeđivanju pratnje roditelja, usvojitelja ili staratelja detetu koje se nalazi na bolničkom lečenju, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prepoznao je potrebu da stanje u ovoj oblasti na teritoriji Pokrajine sistemski ispita, kako bi identifikovao probleme i formulisao preporuke da bi se što efikasnije ostvarila, zaštitila i unapredila ljudska prava deteta.

Rezultati istraživanja sprovedenog 2018. (i ranije 2016) godine u opštim bolnicama u Vojvodini (Subotica, Sombor, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Pančevo, Vrbas, Vršac, Senta, Kikinda), i Institutu za zaštitu dece i omladine Vojvodine, ukazali su na pojedine nepravilnosti u radu nekih zdravstvenih ustanova, koje za posledicu imaju povredu prava deteta na pratnju tokom bolničkog lečenja.

WI-FI: Tihi ubica?

Potvrdu sumnji da se usluga pratnje u nekim opštim bolnicama naplaćuje neposredno od pratioca, iako se ona po slovu zakona obezbeđuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, ombudsman je identifikovao kao najteži oblik povrede prava deteta na pratnju, pored diskriminacije očeva kojima u pojedinim zdravstvenim ustanovama nije dozvoljeno da budu uz svoje dete koje se nalazi na lečenju, a u ostalim slučajevima im je dostupnost ove usluge znatno otežana.

Preporuke ombudsmana odnose se na prestanak naplaćivanja usluge od pacijenata, omogućavanje očevima da budu u pratnji svoga deteta, te potrebu za uspostavljanjem ujednačene prakse, jasnih i preciznih procedura i protokola ostvarivanja ovog prava deteta. Ove mere podrazumevaju utvrđivanje jedinstvenih kriterijuma u pogledu medicinskih indikacija i stručno-metodoloških i doktrinarnih stavova od kojih zavisi medicinska neophodnost obezbeđivanja ove usluge, kako bi se diskreciona ocena postupajućeg lekara o potrebi za pratnjom svela na najmanju moguću meru.

Upotreba kanabisa u medicinske svrhe u Srbiji?

Obezbeđivanje pratnje roditelja, usvojitelja ili staratelja detetu koje se nalazi na bolničkom lečenju predstavlja međunarodni standard u službi ostvarivanja zajemčenog prava deteta na najviši nivo zdravstvene i medicinske zaštite, a čije poštovanje doprinosi zaštiti osnovnih principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta – podseća Pokrajinski ombudsman.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here