Naslovna Intervju PROF. DR ALEKSANDAR GRUBOR: Ekonomski fakultet u Subotici već šest decenija svojim...

PROF. DR ALEKSANDAR GRUBOR: Ekonomski fakultet u Subotici već šest decenija svojim studentima obezbeđuje uspešnu budućnost i dobar posao

PODELI

Sa kojim izazovima se fakulteti susreću u modernom društvu?

-Oblast visokog obrazovanja veoma je dinamična i zahteva stalno praćenje trendova i prilagođavanje. Nove generacije studenata očekuju i nov pristup u izgrađivanju akademskih odnosa, kvalitet i savremenost nastavno-naučnog procesa, znanja koja idu u korak sa svetskim trendovima i dešavanjima, otvorenost i podršku fakulteta u svim aspektima studiranja. Osnova uspeha je spremnost na uvođenje promena u skladu sa željama i potrebama novih generacija studenata i drugih korisnika usluga visokog obrazovanja.

Kako Ekonomski fakultet u Subotici odgovara na promene i izazove u savremenom okruženju?

-Ekonomski fakultet u Subotici je renomirana visokoškolska ustanova sa tradicijom dugom gotovo šest decenija. Do sada Fakultet je obrazovao preko 19.600 ekonomista i diplomiranih ekonomista, 2.300 master ekonomista, 537 magistara i 266 doktora nauka, od kojih su mnogi danas uspešni i ugledni ljudi koji rade u sferi biznisa i javnog sektora u zemlji, ili su svoju profesionalnu afirmaciju ostvarili u razvijenim zemljama sveta. Višedecenijska tradicija nam je donela neprocenjivo iskustvo i uvid u tok promena koje su se desile u prethodnom periodu u sferi visokog obrazovanja, i koje se trenutno dešavaju.
Usled toga, osnovna težnja Ekonomskog fakulteta danas je da postane prepoznatljiv po kvalitetu odnosa koje izgrađuje kako sa svojim studentima, tako i sa ostalim ključnim stejkholderima u obrazovnom i naučnom radu. Fakultet želi da se menja u skladu sa promenama u potrebama i očekivanjima novih generacija studenata koje upisuje, i zbog kojih postoji. Mi shvatamo da konkurentnost pojedinca na savremenom tržištu rada podrazumeva visok nivo znanja i veština koje proizlaze iz odgovarajućih ishoda učenja, i težimo da to i pružimo svojim studentima. Ekonomski fakultet menja tradicionalni pristup usredsređen na nastavnika savremenijim pristupom fokusiranim na studenta, vodeći računa ne samo o onome šta se izučava, nego i o tome šta će diplomirani studenti realno biti sposobni da rade. Stalno poboljšanje efikasnosti i efektivnosti studiranja opšti je cilj Ekonomskog fakultet.

11

Na tržištu rada sve je veći broj mladih diplomiranih ekonomista i menadžera. Usled sve raznovrsnije ponude fakulteta, pogotovo u oblasti ekonomskih nauka, pred studentima je teška odluka koji fakultet odabrati. Šta bi bio Vaš savet za buduće studente po ovom pitanju?

U poslednjih par godina sve je veći broj privatnih fakulteta u oblasti ekonomije, što je jedan od osnovnih razloga za sve veći broj diplomiranih ekonomista i menadžera.
Moj savet za buduće studente je da se dobro informišu pre odabira svog budućeg fakulteta, i da se vode prvenstveno kvalitetom znanja koja će dobiti u godinama koje slede, kao i kredibilitetom diploma koje stiču završetkom studija. Svima nama nekada izgleda najlakše odabrati put koji iziskuje najmanje uloženog truda. Međutim, taj put retko je i onaj najbolji za uspešnu budućnost i dobar posao.

Šta je ono što bi izdvojilo Ekonomski fakultet u Subotici u odnosu na ostale fakultete iz ove oblasti?

-Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovani državni fakultet sa tradicijom od skoro 60 godina, koji nudi svojim studentima širok izbor između osam studijskih programa na osnovnim i devet studijskih programa na master akademskim studijama (Agrarna ekonomija i agrobiznis; Evropska i međunarodna ekonomija i biznis; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Marketing; Menadžment; Poslovni informacioni sistemi; Računovodstvo i revizija; Trgovina), i tri studijska programa na doktorskim akademskim studijama (Ekonomija; Poslovna ekonomija i menadžment; Poslovna informatika). Diploma Ekonomskog fakulteta u Subotici je priznata kako na nivou zemlje tako i u inostranstvu. Više od 50% predviđenih mesta za upis je namenjeno za studente čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, što znači mogućnost studentima da konkurišu za veliki broj stipendija, konkursa i studentskih razmena koji se raspisuju na nivou Univerziteta kome Ekonomski fakultet pripada, odnosno na nivou Republike Srbije, kao i stanovanje u studentskom domu i korišćenje studentske menze po povoljnim uslovima.

Pored aktivne interakcije sa nastavnicima i saradnicima tokom predavanja i vežbi, na Fakultetu se organizuju i predavanja stručnjaka iz privrede, posete preduzećima iz okruženja, kao i predstavljanje domaćih i inostranih poslodavaca studentima završnih godina studija.

932cd7f8-c1f6-4b93-8fd2-a70ebcb684b0

Studentima je omogućeno da u 3. i 4. godini studija realizuju letnju stručnu praksu u nekom od 50 preduzeća partnera Fakulteta, ili preduzeća po sopstvenom izboru, uz sticanje praktičnih znanja i veština.

Studentima je omogućeno da učestvuju u programima studentske razmene na nivou Univerziteta u Novom Sadu i završe jedan semestar na nekom od renomiranih evropskih univerziteta, uz priznavanje položenih ispita.

Pored redovnih nastavnih obaveza, studenti mogu da učestvuju i u najrazličitijim programima zabavnog i edukativnog karaktera, koje organizuju Centar za strane jezike, ECDL centar, Sportsko-rekreativni centar, Studentski parlament, AIESEC itd.

786-ekonomski-fakultet-subotica-slika

Sve informacije koje bi mogle biti zanimljive našim budućim studentima mogu se pronaći na našoj Facebook stranici: https://www.facebook.com/efsu.uns/ ili zvaničnom sajtu Fakulteta, na kome smo pripremili poseban deo za buduće studente koji im može biti zanimljiv prilikom odabira svog budućeg fakulteta:http://www.ef.uns.ac.rs/za-buduce-studente/

Ovom prilikom pozivamo sve buduće studente da upišu studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, i da studiraju ekonomiju, menadžment i poslovnu informatiku od svojih profesora i asistenata, kojima će pružiti zadovoljstvo i ukazati čast da obrazuju još jednu vrednu i uspešnu generaciju mladih ljudi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here