Rad mesnih ambulanti Doma zdravlja Pećinci za 11.06.2021.

Dom zdravlja “Dr Dragan Funduk” Pećinci svakodnevno vrši preraspodelu lekarskih ekipa na terenu spram potrebe broja lekarskih ekipa na vakcinalnom punktu u Pećincima. Ambulante pećinačkog doma zdravlja, u petak 11.06.2021. rade po sledećem rasporedu: Pećinci: 07-19 časovaŠimanovci: 07-14 časovaKupinovo: 07-14 časovaSubotište: 07-14 časovaBrestač: ne radiOgar: ne radiDonji Tovarnik: 07-14 časovaObrež: ne radiAšanja: 07-14 časovaDeč: ne … Continue reading Rad mesnih ambulanti Doma zdravlja Pećinci za 11.06.2021.