Naslovna Srem Ruma Rani javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije “za blok...

Rani javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije “za blok 4 5 2 i deo bloka 1 3 3 ” u Rumi

PODELI

RUMA – Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština Opštine Ruma na sednici odrzanoj dana 23.09.2021. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije ,,za blok 4-5-2 i deo bloka 1-3-3 ” u Rumi.

Objavljuje se rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na zivotnu sredinu.

Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, u Rumi ul. 27 Oktobra 7a, svakog radnog dana od 8.00 časova do 14.00 časova i trajaće od 24.11.2021. godine do 08.12.2021. godine.

Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 08.12.2021. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here