Naslovna Srem Ruma Rani javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za planiranu...

Rani javni uvid u Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za planiranu saobraćajnicu ( put za Vodicu ) u naselju Voganj

PODELI

RUMA – Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština Opštine Ruma na sednici odrzanoj dana 23.09.2021. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za planiranu saobraćajnicu ( put za Vodicu ) u naselju Voganj.

Objavljuje se rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje , upravljanje putevima i izgradnju Ruma, u Rumi ul. 27 Oktobra 7a, svakog radnog dana od 8,00 časova do 14,00 časova i trajaće od 01.12.2021.godine do 15.12.2021.godine.

Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 15.12.2021. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje, a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Materijal

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here