Naslovna Srem Ruma Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za zonu...

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za zonu stanovanja “Vrbare” u Rumi

PODELI
Foto: Opština Ruma

Odeljenje za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma objavljuje Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za zonu stanovanja “Vrbare” u Rumi.

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština Opštine Ruma na sednici održanoj dana 17.12.2019. godine donela Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za zonu stanovanja “Vrbare” u Rumi.

Objavljuje se rani javni uvid u navedenu Odluku i elaborat uz Odluku.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Rani javni uvid će se obavljati u prostorijama Javnog urbanističkog preduzeća “Plan” Ruma ul. 27 oktobra br. 7A svakog radnog dana od 9.00 časova do 14.00 časova i trajaće od 16.01.2020.godine do 31.01.2020.godine.

Sve predloge, primedbe i sugestije zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, zaključno sa 31. 01. 2020. godine.

Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here