Naslovna Srbija Razmena semenske za merkantilnu pšenicu

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu

PODELI

U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-8521/2017 od 7. septembra 2017. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2017 i 2018 godine.

Razmena će se vršiti, sa:

– fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava
– ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.
– zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne
registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.
– ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne
registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2017.
i 2018. godine je sledeći:

1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2017. godine.
1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2018. godine su:

– za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog
gazdinstava – jedna blanko potpisana solo menica.
– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – 3 (tri) blanko sopstvene menice.
– za zemljoradničke zadruge – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.
– za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi kao i na mejl ([email protected] i [email protected]).

U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

• Somonida
• NS 40 S
• Pobeda
• Zvezdana
• Renesansa
• Ilina

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here