Naslovna Vojvodina Razvojni fond Vojvodine novim kreditnim linijama izlazi u susret privredi i poljoprivredi

Razvojni fond Vojvodine novim kreditnim linijama izlazi u susret privredi i poljoprivredi

PODELI
Foto: Flickr/News Oresund

U Razvojnom fondu Vojvodine ove godine predstavljane su nove konkursne linije namenjene finansiranju privrede i poljoprivrede.

Pored dobro poznatih postojećih kreditnih linija početkom 2018. godine na prezentacijama Razvojnog fonda pažnju su skrenule i dve nove dugoročne kreditne linije. Jedna je namenjena investicijama u poljoprivredi u okviru IPARD programa, a druga razvoju turizma.

Direktor fonda, gospodin Goran Savić objašnjava da su konkursne linije nastale pre svega kao proizvod saradnje Razvojnog fonda i privrednika i poljoprivrednika na terenu. Kako je naveo, Razvojni fond je svakodnevno u kontaktu sa korisnicima svojih kreditnih linija, a razgovara se i sa novim potencijalnim klijentima čije se želje i predlozi osluškuju.

Potencijalni korisnici kredita za investicije u poljoprivredi u okviru IPARD programa su lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i to fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge. Nakon predaje zahteva za odobravanje projekta Upravi za agrarna plaćanja, korisnici kredita imaju mogućnost podošenja zahteva za kredit u RFV, a kao dokaz dostavlja se kopija zahteva uz overeni dokument o prijemu dokumentacije. Kamatne stope se kreću u rasponu od 1-3 odsto na godišnjem nivou u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i toga da li korisnici kredita dolaze iz sredina koje spadaju u kategoriju razvijenih ili nerazvijenih opština. Sredstvo obezbeđenja ovog kredita može da bude garancija poslovne banke, hipoteka prvog reda na poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu, na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti i zaloga na novokupljenoj pogonskoj mehanizaciji.

Kada je konkursna linija za razvoj turizma u pitanju, kamatne stope su takođe veoma niske i takođe se kreću od 2 ili 3 odsto ukoliko korisnik kredita dolazi iz kategorije nerazvijene, odnosno razvijene lokalne samouprave. Kamatne stope mogu biti niže za jedan procenat ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Ovde treba naglasiti da je u pripremi saradnja RFV sa nadležnim organima koji bi subvencionisali navedenu kamatnu stopu na godišnjem nivou, kako za privredu tako i poljoprivredu, s obzirom na to da je osnovni cilj podrška ruralnog razvoja turizma. To će se ostvariti putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, što će stvoriti uslove za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podići stepen konkurentnosti i dovesti do povećanja zaposlenosti.

Krediti su namenjeni za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva, konkretno za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u cilju pružanja turističkih usluga, za nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima. Takođe su namenjeni za obnavljanje tradicionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma i dizajna, pripremu i proizvodnju suvenira.

Rok vraćanja kredita za obe kreditne linije je do 7 godina u okviru koga je i grejs period koji može trajati do 24 meseca.

Za redovne kreditne linije takođe su u 2018. obezbeđena sredstva i raspisani novi konkrusi sa poboljšanim uslovima kreditiranja.

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva aktuelne su još četiri kreditne linije i to:

  • Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
  • Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
  • Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove mehanizacije;
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Kada je reč o kreditiranju privrede, pažnja je i dalje usmerena na mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnike. Na raspolaganju im stoje tri kreditne linije i to:

  • Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
  • Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
  • Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva

Uvedena je mogućnost izbora roka vraćanja kredita, dužine grejs perioda i dinamike otplate, a starosna granica poljoprivrednika u momentu podnošenja zahteva je povećana na 70 godina. Kamatna stopa je za sve kreditne linije od 1 do 3 odsto u zavisnosti od sredstva obezbeđenja i grupe razvijenosti sedišta podnosioca zahteva. Svi dugoročni krediti su sa rokom vraćanja do 7 godina. Izuzetak je Konkurs za nabavku nove mehanizacije gde je rok otplate do 5 godina sa fiksnom kamatnom stopom od 1,5 odsto na godišnjem nivou, nezavisno od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sedišta gazdinstva. Kratkoročni krediti za obrtna sredstva se odobravaju na 12 meseci sa periodom raspoloživosti kredita koji je produžen na 48 meseci.

U ponudi Razvojnog fonda Vojvodine takođe postoji i konkurs namenjen jedinicama lokalnih samouprava, javnim preduzećima, institucijama i ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i za mikro, mala i srednja pravna lica. Namena konkursa je predfinansiranje realizacije projekata odobrernih u okviru IPA programa i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here