Naslovna Vojvodina RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO PREKO 800 MILIONA DINARA U 2018. GODINI

RAZVOJNI FOND VOJVODINE ODOBRIO PREKO 800 MILIONA DINARA U 2018. GODINI

PODELI

U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 10 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava uz kamatne stope 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

Kada je poljoprivreda u pitanju imamo otvorena četiri konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno, to su konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, konkurs za dugoročne kredite za IPARD, dugoročni kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva kažu u Razvojnom fondu.

Za dve kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje i to:
Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu koji je namenjen nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti do 24 meseca, dok je ukupan rok otplate do 7 godina. Za ovu namenu ukupno je odobreno 108 miliona dinara u toku 2018. godine.
Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, a ukupan rok otplate 6 godina. U svrhu namene kupovine poljoprivrednog zemljišta ukupno je odobreno 172 miliona dinara.

Takođe, poljoprivrednicima je interesantna i linija namenjena nabavci nove poljoprivredne mehanizacije na osnovu koje je odobreno ukupno 68 miliona dinara, a odobrava se na 5 godina sa grejs periodom od 6 meseci i kamatnom stopom od 1,5% za sve korisnike na teritoriji Vojvodine.

Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika otvorena su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja, trajna obrtna sredstva, i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava. Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate. U ovom slučaju grejs period može trajati do 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina. I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.

Za razvoj privrede ukupno smo odobrili blizu 400 miliona dinara, od toga je najveće interesovanje vladalo za dugoročnim kreditom za trajna obrtna sredstva pa je za tu namenu odobreno 210 miliona dinara, dok je za dugoročni kredit za investiciona ulaganja odobreno 156 miliona dinara.

Konkursna linija namenjena razvoju turizma otovrena je za pravna lica, preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva. Krediti su namenjeni za finansiranje investicionih ulaganja u oblasti turizma i ugostiteljstva, konkretno za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata, sportsko rekreativnih i rehabilitacionih objekata u cilju pružanja turističkih usluga, za nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima. Takođe su namenjeni za obnavljanje tradiocionalnih seoskih domaćinstava u funkciji turizma i dizajna, pripremu i proizvodnju suvenira. Kamatu i naknadu kod ovih kredita refundira Pokrajinski sekreterijat za privredu i turizam.
Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here