Naslovna Srem Rezultati analize savske vode – Da li je pogodna za kupanje?

Rezultati analize savske vode – Da li je pogodna za kupanje?

PODELI

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice obaveštava građane o rezultatima analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Uzorci savske vode su uzorkovani 26. juna, a ispitivanje završeno 2. jula.

Analiza savske vode je izvršena na sledećim tačkama uzorkovanja:
Reka Sava – Mala plaža,
Reka Sava – Početak plaže,
Reka Sava – “Dispanzer”.

Otvoren obnovljeni “Partizan” u Šidu

Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara savska voda na navedenim lokalitetima ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece (u plićeku je voda najzagađenija), posle kiše i oluje ne kupati se 2-3 dana, zabraniti pristup domaćim životinjama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here