Naslovna Srem Ruma Rezultati Međunarodnog arhitektonsko – urbanističkog konkursa za uređenje urbanih parkova u Rumi

Rezultati Međunarodnog arhitektonsko – urbanističkog konkursa za uređenje urbanih parkova u Rumi

PODELI
Foto: Opština Ruma

RUMA – Rezultati Međunarodnog arhitektonsko – urbanističkog konkursa za uređenje urbanih parkova u Rumi su stigli. Po završetku roka za predaju radova, izvršeno je pregledanje dostavljenih radova od strane žirija i građana.

Sedam članova žirija je bodovalo pristigle radove. Građanima su predati glasački listići prilikom prezentacije radova.

Konkursom je obuhvaćeno ukupno deset (10) lokacija i to:

  • Lokacija br. 1: Parterna površina u Naselju ” Detelina ” (“Crne udovice”);
  • Lokacija br. 2: Parterna površina u Bloku 4-1-6 “Kulturni centar” (dvorište višeporodičnih stambenih zgrada);
  • Lokacija br. 3: Parterna površina u naselju “Igralište”, kod Doma zdravlja; Lokacija br. 4: Parterna površina u Bloku 4-1-4 “Apoteke”;
  • Lokacija br. 5: Parterna površina u Bloku 1-1-1 “Kule”;
  • Lokacija br. 6: Sportsko rekreativna površina “Igralište – Dom zdravlja”;
  • Lokacija br. 7: Parterna površina u Bloku 1-1-2, “Vojna zgrada” (“iza Robne kuće”); Lokacija br. 8: Parterna površina u naselju “Tivol”;
  • Lokacija br. 9: Parterna površina oko “Vrtića” i zgrade “Venac-Porta” u ul. Veljka Dugoševića;
  • Lokacija br. 10: Parterna površina u Bloku “Stara pošta” (u dvorištu zgrade “Lepa Brena”).

Od učesnika se tražilo da predaju rešenja za najmanje pet (5) lokacija i to obavezne su lokacije pod brojem: 3, 4, 5, 10, i jedna po izboru autora.

Na osnovu glasova građana , sledeći radovi su osvojili nagrade:

Za lokaciju broj 1- Parterna površina u Naselju ” Detelina ” (“Crne udovice”)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 70416

Autor: Kapitel Arhitekti d.o.o, Niš

Ovlašćeno lice: Dimitrije Cvetanović, direktor

Za lokaciju broj 2- Parterna površina u Bloku 4-1-6 “Kulturni centar” (dvorište višeporodičnih stambenih zgrada)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 91697

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Milan Grubanov m.arh.

Za lokaciju broj 3- Parterna površina u naselju “Igralište”, kod Doma zdravlja

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 13284

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Saradnici: Milan Grubanov m.arh.

Marko Ilić m.arh.

Za lokaciju broj 4- Parterna površina u Bloku 4-1-4 “Apoteke”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 28021

Autor: Mirko Milanović, mast.inž.arh

Za lokaciju broj 5- Parterna površina u Bloku 1-1-1 “Kule”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 62515

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Marko Ilić m.arh.

Milan Grubanov m.arh.

Za lokaciju broj 6- Sportsko rekreativna površina “Igralište – Dom zdravlja”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 16111

Autor: Ana Virijević

Za lokaciju broj 7- Parterna površina u Bloku 1-1-2, “Vojna zgrada” (“iza Robne kuće”)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 33254

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Marko Ilić m.arh.

Nikola Radojičić m.arh.

Za lokaciju broj 8- Parterna površina u naselju “Tivol”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 63650

Autor: Kapitel Arhitekti d.o.o, Niš

Ovlašćeno lice: Dimitrije Cvetanović, direktor

Za lokaciju broj 9- Parterna površina oko “Vrtića” i zgrade “Venac-Porta” u ul. Veljka Dugoševića

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 44039

Autor: Kapitel Arhitekti d.o.o, Niš

Ovlašćeno lice: Dimitrije Cvetanović, direktor

Za lokaciju broj 10- Parterna površina u Bloku “Stara pošta” (u dvorištu zgrade “Lepa Brena”)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 130.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 12357

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Marko Ilić m.arh.

Milan Grubanov m.arh.

Na osnovu odluke žirija, za lokacije pod brojem 1, 8 i 9 nije dodeljena nagrada.

Prema glasovima žirija nagrađeni su sledeći radovi:

Za lokaciju broj 2- Parterna površina u Bloku 4-1-6 “Kulturni centar” (dvorište višeporodičnih stambenih zgrada)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 39398

Autor: Kapitel Arhitekti d.o.o, Niš

Ovlašćeno lice: Dimitrije Cvetanović, direktor

Za lokaciju broj 3- Parterna površina u naselju “Igralište”, kod Doma zdravlja

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 16161

Autor: Ana Virijević

Za lokaciju broj 4- Parterna površina u Bloku 4-1-4 “Apoteke”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 00161

Autor: Ana Virijević

Za lokaciju broj 5- Parterna površina u Bloku 1-1-1 “Kule”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 62515

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Marko Ilić m.arh.

Milan Grubanov m.arh.

Za lokaciju broj 6- Sportsko rekreativna površina “Igralište – Dom zdravlja”

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 16111

Autor: Ana Virijević

Za lokaciju broj 7- Parterna površina u Bloku 1-1-2, “Vojna zgrada” (“iza Robne kuće”)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 33254

Autor: Unknown Studio Doo, Beograd

Projektni tim:

Jovana Miletić m.arh.

Miloje Krunić dia

Marko Ilić m.arh.

Nikola Radojičić m.arh.

Za lokaciju broj 10- Parterna površina u Bloku “Stara pošta” (u dvorištu zgrade “Lepa Brena”)

Nagrada sa otkupom u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljuje se radu pod šifrom broj 11161

Autor: Ana Virijević

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here