Rigorozna kontrola sprovođenja mera zaštite

Štab za vanredne situacije Opštine Pećinci saopštio je danas, da će se i na teritoriji naše opštine u cilju sprečavanja širenja infekcije korona virusom, a u skladu sa nalogom republičkog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva, postojeće preventivne mere strogo kontrolisati i sprovoditi dosledno i rigorozno. Iako je epidemiološka situacija u opštini Pećinci trenutno stabilna, … Continue reading Rigorozna kontrola sprovođenja mera zaštite