Naslovna Srem Ruma Ruma: Otvoren Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske...

Ruma: Otvoren Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata

PODELI
Foto: Pexels/Ksenia Chernaya

RUMA – Od danas je otvoren Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji opštine Ruma.

Prijavni formular

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ruma.

Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće

2) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice.

3) postavljanje i nabavka materijala za  termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće

4) nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice.

5) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove.

6) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

7) nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

da su upisani u registar APR a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje  šest meseci od dana podnošenja prijave,

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,

da imaju ateste za materijale i proizvode.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima – ne otvarati“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijave dostaviti poštom na adresu Ruma, Orlovićeva br. 5 Komisija za realizaciju i nadzor nad izvršavanjem  mera energetske sanacije ili lično na pisarnici u zgradi opštinske uprave.

Konkurs je otvoren od 16. maja 2022. godine pa do 6. juna 2022. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa možete se obratiti na  na kontakt telefon 022/478 800 elektronsku adresu: e mail: [email protected]

Kao i prošle godine nakon okončanja konkursa namenjenog pravnim licima, biće raspisan i javni konkurs za građane koji su i krajnji korisnici projekta povećanja energetske efikasnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here