Naslovna Srem Savetovanje za predstavnike seosko-turističkih domaćinstava

Savetovanje za predstavnike seosko-turističkih domaćinstava

PODELI
Foto: sirmiuminfo

Sremska Mitrovica – Danas je održano savetovanje za predstavnike seosko-turističkih domaćinstava i domaće radinosti koji se kategorišu od strane lokalne samouprave, u Gradskoj kući, o izmenama Zakona u turizmu i ugostiteljstvu.

Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice na sastanku je rekao da je ova Agnecija i prethodnih godina u saradnji sa ostalim lokalnim resornim institucijama radila na unapređenju seoskog turizma, da su organizovali edukacije različitog karaktera, edukacije o registraciji ovih subjekata, o kategorizaciji objekata u kojima oni obavljaju svoju delatnost i o izvorima finansiranja.

„Prirodne i društvene karakteristike našeg okruženja kao i promene navika savremenog turiste, pribegavanje sve češćim, a kraćim odmorima i putovanjima, najvažniji su faktor koji ide u prilog svim onim licima koja žele da se bave seoskim turizmom. Seoski turizam, ruralni turizam, turizam na seoskom turističkom domaćinstvu zauzeli su važni značajno mesto u turističkom sektoru jer pre svega doprinosi se poboljšanju unapređenju ekonomske situacije i stanja seoskih domaćinstava, doprinosi se očuvanju promovisanju duhovnih, materijalnih vrednosti, očuvanju životne sredine kod nas, u našem konkretnom slučaju i afirmaciji Srema, Sremske Mitrovice kao značenje turističke destinacije. Otvaraju se nova radna mesta u mogućnosti za samozapošljavanje i zapošljavanje i to su sve naravno i dodatni izvori novi izvori prihoda. stoga i napori lokalne samouprave treba da budu usmerene ka unapređenju ove atraktivne oblasti privređivanja,” rekao je Samardžić.

Dodao je da su postavljali turističku signalizaciju, izarađivali web-stranice organizovali studijska putovanja, izradili su i rečnik na engleskom jeziku koji je namenjen upravo subjektima koji se bave seoskim turizmom. Ponovo su ih okupili i ove godine da im predstave nove izvore finansiranja, koji se očekuju u narednom periodu, a isto tako i da čuju od njih koji su to problemi s kojima se oni sada suočavaju nakon izmena Zakona o ugostiteljstvu, posebno u delu izmene obračuna poreza i boravišnih taksi.

Ukazali su im i na neke nove mogućnosti poslovanja, pre svega na mogućnost direktne naplate svojih usluga bez posrednika kao što je do sad bila praksa i uopšte da im pruže pomoć i podršku u ispunjavanju zahteva koje predstavlja tržište.

Kako je rekla Dragana Marelj, predsednik Komisije za kategorizaciju domaćinstava: „Naša Gradska uprava za kulturu radi kao organ kojem je posao kategorizacije seosko-turističkih domaćinstava i domaće radinosti na prostoru Sremska Mitrovica poveren od strane Ministarstva turizma. Mi imamo 12 seosko-turističkih domaćinstava i dve domaće radinosti. Kategorizacija se sprovodi tako što oni faktički podnesu zahteve moraju da zadovolje neki minimalne uslove i dobiju rešenja koja traju tri godine. Mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja u sastavu komisije izlazi na teren i kategoriše objekte ima inspektore, to ni jedan grad nema. Pošto smo po vokaciji Grad koji ima i treba da živi od turizma shvatili smo da je to veoma važno i kod nas u komisiji su dva turizmologa i sanitarni inspektor, građevinski inspektor i saobraćajni inspektor. Najveća tema je boravišna taksa za koju ćemo mi kao lokalna samouprava davati i rešenja i koju oni više neće predstavljati na računima pojedinačno nego će je plaćati na godišnjem nivou. Mi smo Grad koji je nekategorisan tako da je kod nas cena ležaja 1000 RSD i oni će po ležaju plaćati boravišne takse. U obavezi su da pored poreza na imovinu plaćaju i ovaj porez, bilo je dosta sive ekonomije u ovoj oblasti i došlo je pravo vreme da se neke stvari promene, upravo ovim Zakon o ugostiteljstvu. Oni će takođe plaćati poreze po nekim standardima kojih ima više, bitno je da mi je predupredimo neke greške koje mogu da naprave. Mi smo čak razgovarali i sa Pokrajinskim sekretarijatom za turizam i dali im predlog da napravimo sastanak sa turističkom inspekcijom kako ne bi dolazilo do grešaka, mislim da će u narednom periodu Vlada pokrajine izaći sa edukacijama koje će se nastaviti.”

Vlasinici turističkih domaćinstava od ove Komisije dobijaju sve podatke o tome kako na pravilan način da razvijaju sve svoje objekte i prateću infrastrukturu. Cilj ovog sastanka bio je, pre svega da im se pomogne upravo u delu koji se odnosi na izmene Zakona o ugostiteljstvu.

Ana Davidović, vlasnik seoskog turističkog domaćinstva Vila Davidović rekla je o današenjm sastanku: „Sastanak je od velikog značaja, možete i da pretpostavite, obzirom da je do izmene u Zakonu došlo, a važe već od 1. jula, da je sve to jako šturo objašnjeno i sam Zakon je tako koncipiran da mora da se tumači. Tako da su ovakvi sastanci vrlo dragoceni i da su ovakvi susreti veoma dobri. Ovim izmenama došlo je do pojednostavljivanja stvari, sada će se boravišna taksa plaćati paušalno i unapred će se odrediti cifra koje potrebno svako od domaćinstava da plati na osnovu broja ležajeva tako da nam to mnogo olakšava stvar.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here